Terapia Hellingera może być stosowana zarówno jako metoda terapeutyczna, jak i również sposób rozwoju osobistego. Pomaga ona spojrzeć na własne problemy z innej perspektywy, co umożliwia łatwiejszą ich analizę i odnalezienie właściwych rozwiązań. Jest to możliwe dzięki uświadomieniu sobie pewnych mechanizmów, które do tej pory pozostawały jakby w ukryciu.

Data dodania: 2023-05-09

Wyświetleń: 297

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Terapia Hellingera

To wszystko sprawia, że możliwa jest rezygnacja z powtarzanego w kółko i utrwalonego sposobu myślenia, którego porzucenie daje możliwość rozpoczęcia zmian we własnym życiu, pozwalających dążyć do optymalnego stanu.

Co to jest terapia Hellingera i na czym polega?

Terapia Hellingera, nazywana również ustawieniami hellingerowskimi lub systemowymi albo konstelacjami rodzinnymi, to stworzone przez psychoterapeutę i filozofa Berta Hellingera podejście do psychoterapii rodzinnej. Jej twórca uważał, że każda z rodzin jest złączona specyficzną więzią, która obejmuje wszystkich jej członków, włącznie z tymi już nieżyjącymi. Według niego to właśnie to połączenie, które nazywa Porządkiem Miłości, jest źródłem problemów, do których usunięcia można wykorzystać jego terapię. Osoba, która ją prowadzi, przydziela uczestniczącym w niej obcym sobie ludziom role rodzinne. Po ustawieniu w rolach ojca, matki, dzieci czy dziadków, uczestnicy, którzy są kierowani przez prowadzącego, rozpoczynają analizowanie sytuacji rodzinnej, żeby zdiagnozować problemy dotyczące danej rodziny. W ramach tego zadawanych jest wiele pytań, które mogą przykładowo dotyczyć tego, jak w danym momencie czują się uczestnicy lub jakie byłoby ich zachowanie w konkretnej sytuacji.

Gdzie można skorzystać z terapii Hellingera i w jakich przypadkach?

Z terapii Hellingera można skorzystać u terapeutów ustawień systemowych, którzy organizują sesje ustawień Hellingera. Przypadków, dla których można zastosować ten rodzaj terapii, jest bardzo wiele, a przykładowymi sytuacjami mogą być zarówno bolesne relacje pomiędzy partnerami, problemy wychowawcze stwarzane przez dziecko lub traumy dotyczące doświadczeń z przodkami, jak i kwestie zdrowotne dotyczące konkretnej dolegliwości czy problemy zawodowe. Innym z przykładów może być również użycie ustawień hellingerowskich przez przedsiębiorstwa, które chcą w ten sposób znaleźć sposób rozwiązywania konfliktów, zwiększyć poziom zaufania albo polepszyć komunikację pomiędzy zespołami. W tym przypadku firma przedstawia rodzinę, pracownicy są jej członkami, a zadania do wykonania to role, jakie poszczególni członkowie odgrywają w rodzinie. Najbardziej znanymi z nich, które skorzystały z tej metody, są Apple, Facebook oraz Google.

Dlaczego warto wypróbować terapię Hellingera?

Dzięki zastosowaniu terapii Hellingera możliwe jest nie tylko wskazanie przyczyn zaistniałych problemów dzięki analizie konkretnej sytuacji, ale również ustalenie, jakie w danym momencie istnieją możliwości realnych działań, które możemy podjąć, żeby zacząć zmierzać do jak najlepszego stanu. Już samo ustawienie systemowe może okazać się na tyle silnym impulsem, by stało się ono wystarczającym katalizatorem do tego, żeby uruchomić procesy, których celem będzie osiągnięcie oczekiwanej zmiany. Należy mieć również świadomość, że dotyczyć ona powinna wszystkich aspektów osobowości zarówno tych fizycznych dotyczących ciała, jak i psychicznych, które obejmują sferę niematerialną. Takie holistyczne podejście daje możliwość przywrócenia harmonii w każdym obszarze życia, ponieważ organizm stanowi jednorodną całość, a nie tylko jeden z fragmentów, który podlegać ma leczeniu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena