Pracując jako terapeutka z doświadczeniem trzydziestu lat, miałam okazję zetknąć się z wieloma metodami terapeutycznymi. Jedną z nich są ustawienia systemowe według Berta Hellingera - innowacyjne podejście do terapii relacji rodzinnych, które dla wielu jest fascynujące, a jednocześnie kontrowersyjne.

Data dodania: 2023-06-22

Wyświetleń: 444

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

OPIS, INFORMACJA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ustawienia systemowe według Berta Hellingera w terapii relacji rodzinnych

1. Definicja ustawień systemowych

a) Krótka historia i wpływ Berta Hellingera na terapię relacji rodzinnych

Ustawienia systemowe to metoda terapeutyczna stworzona przez Berta Hellingera, niemieckiego psychoterapeutę i pedagoga. Hellinger, wychowany w tradycji katolickiej, zainspirowany był wieloma różnymi podejściami do psychoterapii i rozwoju człowieka, które połączył, tworząc swój unikalny model pracy z rodziną i systemem.

Hellinger zauważył, że w rodzinie i innych systemach społecznych obowiązują pewne "ukryte porządki", które mają wpływ na nasze życie, nawet jeśli nie jesteśmy ich świadomi. Te porządki, według Hellingera, mogą być zakłócone przez różnego rodzaju traumatyczne wydarzenia lub decyzje, co prowadzi do powstawania problemów psychicznych, emocjonalnych, czy nawet fizycznych.

b) Podstawy teoretyczne ustawień systemowych

Ustawienia systemowe zakładają, że człowiek nie jest istotą samodzielną, ale jest zawsze częścią szerszych systemów, takich jak rodzina, grupa społeczna, kultura czy historia narodu. Dlatego w terapii najważniejsze jest spojrzenie na klienta w kontekście tych systemów i zrozumienie, jakie role i funkcje w nich pełni.

Podejście to jest nazywane "fenomenologicznym", ponieważ w trakcie terapii terapeuta stara się "wejść" w system klienta, zrozumieć jego doświadczenia i perspektywy, a następnie pomóc mu zobaczyć i zrozumieć te ukryte dynamiki systemowe, które mogą powodować problemy.

2. Zasady i założenia tej metody terapeutycznej

a) Dynamiki systemowe w kontekście rodziny i relacji

Zgodnie z teorią ustawień systemowych, każda rodzina ma swoją unikalną strukturę i dynamikę, zgodnie z którą członkowie rodziny pełnią określone role i są ze sobą powiązani na różne sposoby. Kiedy ta dynamika zostaje zakłócona, na przykład przez traumę, śmierć lub rozłąkę, może to prowadzić do różnych problemów, takich jak konflikty, problemy emocjonalne, a nawet problemy zdrowotne.

b) Rola nieświadomych powiązań w systemie rodzinnym

Hellinger twierdzi, że w każdym systemie istnieją nieświadome powiązania, które wpływają na zachowanie i doświadczenia jego członków. Są to na przykład powiązania z przeszłością rodziny, niezałatwione sprawy, sekrety rodzinne czy wykluczeni członkowie rodziny. W trakcie terapii ustawień systemowych terapeuta pomaga klientowi zobaczyć i zrozumieć te powiązania, co może prowadzić do rozwiązania problemów.

c) Proces terapeutyczny oparty na ustawieniach systemowych

Proces terapeutyczny w ustawieniach systemowych często polega na stworzeniu "ustawienia", czyli fizycznego modelu systemu klienta. W trakcie tego procesu, klient, wspierany przez terapeutę i grupę (jeśli terapia odbywa się w grupie), wybiera osoby reprezentujące różne elementy swojego systemu (np. członków rodziny), a następnie ustawia je w przestrzeni w sposób, który jego zdaniem odzwierciedla aktualną sytuację w systemie.

Następnie terapeuta prowadzi klienta i grupę przez proces odkrywania i przekształcania dynamiki systemowej, co często prowadzi do głębokich wglądów i zmian w życiu klienta.

3. Opis sesji terapeutycznych z wykorzystaniem tej metody

a) Metody pracy i narzędzia stosowane przez terapeutów

Podczas sesji ustawień systemowych terapeuta korzysta z wielu różnych narzędzi i technik. Przede wszystkim stwarza bezpieczne i wspierające środowisko, w którym klient może swobodnie wyrażać swoje emocje i myśli. Terapeuta pomaga klientowi zrozumieć jego system rodzinny i zidentyfikować kluczowe dynamiki, które mogą prowadzić do problemów.

b) Przykłady rozwiązywania problemów rodzinnych za pomocą ustawień systemowych

Na przykład, klientka zgłosiła się do mnie z problemem chronicznego napięcia i konfliktów z matką. W trakcie ustawienia systemowego okazało się, że kobieta nieświadomie identyfikowała się z babcią, która była wykluczona z rodziny. Kiedy kobieta zrozumiała to powiązanie i "uwolniła" się od roli babci, jej relacje z matką znacznie się poprawiły.

c) Zastosowanie ustawień systemowych w terapii relacji rodzinnych

Ustawienia systemowe mogą być stosowane w terapii relacji rodzinnych w różny sposób, w zależności od specyfiki problemu i potrzeb klienta. Mogą być pomocne w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, zrozumieniu i zmianie niezdrowych wzorców zachowań, a także w leczeniu problemów emocjonalnych i psychosomatycznych związanych z rodziną.

4. Leczenie chorób i zaburzeń rodzinnych

a) Praca nad problemami życiowymi i trudnościami zawodowymi

W ustawieniach systemowych często pracuje się nad problemami życiowymi i trudnościami zawodowymi, które mogą mieć swoje źródło w dynamice systemowej. Na przykład, osoba może mieć trudności ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy lub utrzymaniem związku, ponieważ nieświadomie "powtarza" niezdrowe wzorce z rodziny.

b) Znaczenie ustawień systemowych w budowaniu zdrowych relacji

Przez zrozumienie ukrytych dynamik systemowych, ustawienia systemowe mogą pomóc klientom budować zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące relacje. Mogą pomóc w zrozumieniu, jakie role pełniliśmy w naszych rodzinach, jak wpłynęło to na nasze obecne relacje i jak możemy to zmienić.

c) Ustawienia systemowe w kontekście innych podejść terapeutycznych

Ustawienia systemowe mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z innymi podejściami terapeutycznymi, takimi jak terapia poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna czy humanistyczna. Wszystko zależy od specyfiki problemu i potrzeb klienta.

5. Porównanie ustawień systemowych z innymi popularnymi metodami terapeutycznymi

a) Synergia między ustawieniami systemowymi a innymi technikami terapeutycznymi

Ustawienia systemowe mogą być doskonałym uzupełnieniem innych technik terapeutycznych. Na przykład, mogą pomóc klientowi zrozumieć, dlaczego niektóre techniki poznawczo-behawioralne nie działają - być może dlatego, że nie uwzględniają one wpływu ukrytych dynamik systemowych.

b) Krytyka i kontrowersje dotyczące ustawień systemowych

Jednak ustawienia systemowe nie są pozbawione krytyki. Niektórzy kwestionują naukowe podstawy tej metody, twierdząc, że brakuje solidnych dowodów na jej skuteczność. Inni zarzucają, że ustawienia systemowe mogą być potencjalnie szkodliwe, jeśli są stosowane przez nieodpowiednio przeszkolonych terapeutów.

6. Główne zarzuty wobec tej metody terapeutycznej

a) Dyskusja na temat skuteczności i naukowego podłoża ustawień systemowych

Niektórzy krytycy argumentują, że ustawienia systemowe nie są wystarczająco naukowe, a ich skuteczność nie została wystarczająco dobrze udowodniona. W rzeczywistości, badania nad ustawieniami systemowymi są jeszcze na początkowym etapie, a wiele z nich ma ograniczoną metodologię.

b) Podsumowanie i perspektywy rozwoju

Jednak pomimo krytyki, ustawienia systemowe nadal są popularną i skuteczną metodą terapeutyczną, stosowaną przez wielu terapeutów na całym świecie. Wiele osób zgłasza, że ta metoda pomogła im rozwiązać głęboko zakorzenione problemy i znaleźć nowe perspektywy w życiu.

7. Wnioski dotyczące ustawień systemowych w terapii relacji rodzinnych

a) Możliwości dalszego badania i doskonalenia tej metody terapeutycznej

Jak każda metoda terapeutyczna, ustawienia systemowe nie są doskonałe i zawsze istnieje miejsce na dalsze badania i doskonalenie. W mojej pracy jako terapeutki, zawsze staram się być otwarta na nowe perspektywy i podejścia, które mogą pomóc moim klientom.

Ostatecznie, moje doświadczenie pokazuje, że ustawienia systemowe mogą być potężnym narzędziem w terapii relacji rodzinnych, pomagając ludziom zrozumieć i zmienić dynamikę, która wpływa na ich życie.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena