W przypadku rozwodu cywilnego, jedną z kolejnych czynności jakie podejmują się rozwodnicy, jest kwestia "uregulowania spraw kościelnych". Jeżeli tylko są ku temu podstawy, każda ze stron może starać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Może przed właściwym sądem kościelnym osobiście prowadzić własną sprawę lub skorzystać z pomocy specjalisty - adwokata kościelnego.

Data dodania: 2021-10-12

Wyświetleń: 451

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dlaczego warto korzystać z pomocy adwokata kościelnego?

Kim jest adwokat kościelny?

Adwokat kościelny to osoba świecka lub duchowna, która może brać udział w szeroko pojętych procesach kościelnych. Aby jednak móc tytułować się mianem adwokata kościelnego (lub kanonisty, adwokata prawa kanonicznego czy prawnika kościelnego), musi spełniać jednocześnie kilka przesłanek:

  • być katolikiem,
  • być osobą pełnoletnią,
  • być osobą o nienaruszonej sławie,
  • uzyskać świecki tytuł magistra prawa kanonicznego.

Adwokat kościelny może reprezentować przed sądem kościelnym zarówno stronę powodową, jak i stronę pozwaną. Ponad to może brać również udział w sprawach karnoskarbowych i sprawach dotyczących osób małoletnich oraz sprawach związanych z dobrem publicznym. Adwokat kościelny może także świadczyć usługi doradcze w zakresie prawa kanonicznego.

Po co korzystać z usług adwokata kościelnego?

Aby złożyć skargę powodową i doprowadzić proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego do samego końca, nie trzeba korzystać z usług adwokata kościelnego. Korzystając z dostępnych źródeł można samodzielnie znaleźć w przepisach prawa kanonicznego podstawę do unieważnienia małżeństwa kościelnego, a następnie opracować spójną i zrozumiałą skargę powodową, złożyć ją do właściwego sądu kościelnego oraz dostarczać dowody i terminowo udzielać odpowiedzi na dostarczane listownie pisma z sądu kościelnego. W ten sposób można zaoszczędzić niekiedy sporo pieniędzy. Dlaczego zatem tak mało osób decyduje się na samodzielne reprezentowanie osoby przed sądem kościelnym?

Wśród najczęstszych powodów należy wskazać:

  • wysoki poziom skomplikowania przepisów prawa kanonicznego (bez wiedzy i doświadczenia w tym obszarze częstokroć należy poświęcić niezwykle dużo czasu na ich zrozumienie i właściwe zastosowania),
  • konieczność samodzielnego pilnowania terminów (sąd kościelny w pismach kierowanych do stron wskazuje nieprzekraczalne terminy do których należy dostarczyć odpowiedzi i/lub dowody),
  • brak wiedzy na temat podstaw do unieważnienia małżeństwa kościelnego,
  • brak czasu i umiejętności umożliwiających samodzielne opracowanie skargi powodowej oraz odpowiedzi na pisma procesowe.

Co więcej, dobry adwokat kościelny jest w stanie po konsultacji przedprocesowej stwierdzić, czy są podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego (a zatem jest w stanie zaoszczędzić sporo czasu i trudu, który trzeba by ponieść w przypadku podjęcia się samodzielnie działań w tym obszarze) oraz przygotować stronę wraz z jej świadkami na zwykle najbardziej stresujący moment, tj. na etap przesłuchań.

Te argumenty dla większości osób są kluczowe i sprawiają, że chętnie decydują się na korzystanie z usług profesjonalnych kancelarii prawa kanonicznego.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena