Jeśli zastanawiasz się nad przeprowadzeniem audytu sysmetu zarządzania, koniecznie przeczytaj poniższy artykuł:

Data dodania: 2017-01-31

Wyświetleń: 829

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Audyt systemu zarządzania jakością nie jest w żadnym wypadku kontrolą, jak bywa często błędnie postrzegany. To badanie, dzięki któremu można ocenić, w jaki sposób funkcjonuje dane przedsiębiorstwo.

Ocenie poddawane są różne aspekty, związane z funkcjonowaniem organizacji. Audyt systemu zarządzania jest zatem potrzebny nie tylko po to, by utrzymać wcześniej wdrożony system zarządzania jakością i pomyślnie przejść przez okresową certyfikację. Głównym zadaniem jest wyodrębnienie ewentualnych błędów, które pojawiają się w funkcjonowaniu danej organizacji. Dostrzeżenie różnic w działaniu przedsiębiorstwa, jakie pojawiły się po certyfikacji. Ujawnienie niedociągnięć i błędów, które nie powodują nałożenia kary dla przedsiębiorstwa czy też poszczególnych osób odpowiedzialnych za wykonanie powierzonych im obowiązków. Dzięki badaniu można określić, które obszary wymagają poprawy. Gdzie należy mocniej przyłożyć się do wykonywania poszczególnych zadań. Co zrobić, by dotąd popełniane błędy przestały się pojawiać. Audyt sytemu zarządzania, na podstawie skonstruowanych raportów, pozwala wyciągnąć wnioski i wprowadzić kolejne zmiany, dzięki którym wybrane przedsiębiorstwo, w najbliższej przyszłości będzie funkcjonować jeszcze lepiej.

Podczas audytu systemu zarządzania przeprowadzana jest bezstronna i niezależna ocena nie tylko funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, ale również poszczególnych procesów, które zachodzą w konkretnych działach. Dostrzeżenie mocnych i słabych stron, a następnie opracowanie działań, dzięki którym można wzmocnić mocne strony, wyeliminować zaś słabe, daje efekt w postaci efektywniejszej pracy, zoptymalizowanych procesów i ogólnej poprawy funkcjonowania firmy. W wielu branżach wdrożenie systemu zarządzania jakością jest dziś wręcz koniecznością. W firmach, gdzie nie jest to wymagane, przedsiębiorcy coraz częściej decydują się jednak na zastosowanie tej formy nadzorowania działań przedsiębiorstwa, bowiem wykazano, iż znacząco podnosi się efektywność pracy, wydajność, jak i jakość funkcjonowania.

Przedsiębiorstwa, które decydują się na przeprowadzenie audytu zapewniają sobie prestiż na rynku i przez inne firmy postrzegane są jako bardziej rozwojowe.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena