Certyfikacja systemów zarządzania jest już zjawiskiem powszechnym zarówno wśród dużych, jak i małych firm, a także jednostek administracji publicznej. Do tej pory certyfikację ISO 9001 pozyskało już ponad milion organizacji na całym świecie.

Data dodania: 2016-06-29

Wyświetleń: 803

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Certyfikacja systemów zarządzania

Jak wygląda proces certyfikacji?

Po odbyciu spotkania informacyjnego z jednostką certyfikującą przedstawiciele organizacji składają wniosek o certyfikację. W kolejnym kroku jednostka dokonuje przeglądu dokumentu pod kątem formalnym oraz ocenia ryzyko. Po podjęciu decyzji o podjęciu się przeprowadzenia certyfikacji podpisywana jest odpowiednia umowa. Następny etap to powołanie zespołu audytorów, którzy przeprowadzą poszczególne etapy auditu. Następnie wdrażane są działania korygujące, a audytorzy oceniają ich realizację. Po zapoznaniu się z wynikami raportu podjęta zostaje decyzja o przyznaniu lub odmowie wydania certyfikatu. Więcej o certyfikacji można dowiedzieć się na stronie: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/quality/

Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą jest ważny przez okres trzech lat. Po tym czasie należy zgłosić się na recertyfikację, czyli ponowny audyt oraz przedłużenie ważności dokumentu.

Przerwanie procesu certyfikacji

Jest kilka przypadków, kiedy proces certyfikacji systemu zarządzania może zostać przerwany. Pierwszym z nich jest złożenie przez organizację wniosku o przerwanie procesu certyfikacji. Prace kończone są również jeśli któraś ze stron nie wywiązuje się z zapisów zawartych w podpisanej umowie. Przykładem może być brak należnej opłaty lub opóźnienia w przesyłaniu dokumentacji. Przyczyną przerwania prac może być również nie podjęcie wskazanych przez jednostkę certyfikującą działań korygujących w określonym czasie. Aby cały proces przebiegał sprawnie i bez zakłóceń warto zwrócić uwagę na przestrzeganie wyznaczonych terminów realizacji poszczególnych działań.                                                                           

Licencja: Creative Commons