Studia na kierunku prawniczym, podobnie jak psychologia, jest jednym z najbardziej obleganych kierunków. Prawo nie należy do najłatwiejszych kierunków studiów. By dostać się na ten kierunek należy uzbroić się w cierpliwość i dobrze napisać maturę najlepiej z języka ojczystego i obcego, wiedzy o społeczeństwie oraz historii.

Data dodania: 2015-02-08

Wyświetleń: 854

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dwa słowa o studiach prawniczych

Uczelnie prywatne czy państwowe?

Kończąc liceum absolwenci szkół ponadgimnazjalnych stawiają sobie często pytanie, jaką uczelnię wybrać – państwową czy prywatną. Według licznych rankingów rokrocznie uczelnie niepaństwowe wypadają lepiej od pozostałych. Każda uczelnia posiada swój własny indywidualny program nauki. Bardzo często na uczelniach państwowych profil nauczania nie zagłębia się aż tak dokładnie w poszczególne specjalności jak na uczelniach prywatnych.

Co na studiach?

Studia prawnicze trwają pięć lat. W ich trakcie student uczęszcza na wykłady i ćwiczenia (konwersatoria). Student zapoznaje się z podstawowymi informacjami związanymi z prawem takie jak:

  • historia prawa,
  • językiem prawniczym,
  • studiowanie poszczególnych dziedzin prawa.

Zakres wiedzy zdobywanej na studiach jest podzielony odpowiednio na lata studiowania. Pierwszy rok studiów dotyczy zazwyczaj ogólnego zapoznania się z tematyką prawniczą. Ma charakter wyrównujący, poznawczy i przygotowawczy. Opiera się zazwyczaj na obszarze przedmiotów historycznych (np. historia prawa) oraz metodologicznych (metody prawoznawstwa).

Kolejne lata studiów coraz bardziej wgłębia się w szczegóły tematyki prawniczej. Do wyboru studentów są następujące dziedziny prawa:

  • prawo karne,
  • prawo cywilne,
  • prawa historia,
  • historia doktryn prawnych,
  • prawo administracyjne,
  • prawo handlowe,
  • prawo finansowe.

W ramach zajęć studenci poznają interpretację prawa, analizują kazusy i poznają szczegóły poszczególnych dziedzin prawa. Każdy ze studentów ma obowiązek zaliczać przedmioty z narzuconego bloku zajęć obowiązkowych. Dodatkowo każdy ma prawo wybrać blok przedmiotów fakultatywnych w zgodzie z własnymi zainteresowaniami.

Jak wygląda rekrutacja

Ustawa dotycząca szkolnictwa wyższego pozwala każdej z uczelni ustalać indywidualnie decyzje o rekrutacji. Senaty danej uczelni same ustalają cały proces związany z aplikacją na dany kierunek.  Zazwyczaj jednak kandydaci są kwalifikowani na podstawie wyniku z matur. Im wyższe wyniki osiągnie dany kandydat, tym większe ma szanse dostania miejsca na upatrzonej uczelni wyższej. 

Studia prawnicze są bardzo ciekawe, ale zarazem wymagające. Każdy, kto lubi przedmioty humanistyczne z pewnością poradzi sobie na tym profilu studiów.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena