Bezpieczeństwo i higiena pracy są bardzo ważne. Tylko i wyłącznie przestrzegając przepisów BHP możemy zapewnić sobie, jak również innym współpracownikom bezpieczną pracę. Jednak należy pamiętać, iż nie wszyscy ludzie przestrzegają wcześniej wspomnianych przepisów.

Data dodania: 2016-11-14

Wyświetleń: 1226

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zatem gdzie pracownicy są najbardziej narażeni na szkody oraz w jakich przypadkach powinniśmy szczególnie uważać podczas wykonywanej pracy?

Niebezpieczna atmosfera wybuchowa

Obecnie istnieje bardzo wiele różnego rodzaju zawodów, podczas wykonywania których istnieje duże ryzyko wybuchu. Należy mieć świadomość, iż decydując się na wykonywanie tego typu obowiązków powinniśmy nie tylko szczególnie uważać na swoje zdrowie, ale także swoich współpracowników. Zatem jakie zawody są najbardziej narażone na powstanie wybuchu i czym dokładnie jest atmosfera wybuchowa?

Należy mieć świadomość, iż atmosfera wybuchowa to nic innego jak mieszanina powietrza oraz palnych gazów, mgieł lub też płynów, a także oparów. To właśnie one mogą stać się bezpośrednią przyczyną zapłonu, jeżeli spalanie będzie rozprzestrzeniało się na całą mieszaninę.

Istnieje kilka dziedzin, w których szacuje się, że ryzyko powstania wspomnianej atmosfery wybuchowej jest największe. Zaliczamy do nich między innymi przemysł chemiczny, ponieważ podczas wytwarzania surowców w tej dziedzinie łatwopalne gazy, ciecze lub też ciała stałe, które są przetwarzane podczas procesu produkcji mogą wybuchnąć. Kolejną dziedziną jest przemysł rafineryjny. W tym przypadku przetwarzane są przeważnie węglowodory i one także są łatwopalne. Należy mieć świadomość, iż atmosfera wybuchowa w przypadku węglowodorów może powstać nawet w temperaturze otoczenia. Wspomniane ryzyko może także powstać w przypadku przetwarzania surowców w inżynierii wodnej oraz lądowej, a także przy dystrybucji gazu oraz podczas obróbki mechanicznej.

Ocena zagrożenia wybuchem

W celu dokładnego oszacowania ryzyka powstania atmosfery wybuchowej, pracodawca jest zobowiązany dokonać identyfikacji oraz oceny zagrożeń wybuchem, które mogą zostać spowodowane poprzez wykonywane w zakładzie procesy przetwórstwa. Ponadto podczas oceny zagrożenia wybuchem istotne jest także uwzględnienie czynników takich jak prawdopodobieństwo wystąpienia zapłonu, a także ocena skali nieprzewidzianych skutków.

Podczas wykonywania bardzo wielu czynności w czasie pracy istnieje wysokie ryzyko zagrożenia wybuchem. W takich sytuacjach powinniśmy w szczególności na siebie uważać, jak również na innych współpracowników. Bezwzględnie w takich przypadkach należy przestrzegać przepisów BHP, ponieważ w przeciwnym razie może to się dla nas skończyć tragicznie.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena