Profil Użytkownika

Szkolenie BHP dla kierownika

Szkolenie BHP dla kierownika

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Należy przy tym pamiętać, że pracodawca skądinąd też jest pracownikiem. Jest przez przepisy traktowany tak samo, jak osoby pracujące na kierowniczych stanowiskach, a więc zarządzające personelem.

Szkolenie wstępne z BHP

Szkolenie wstępne z BHP

Szkolenia wstępne z BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników w pierwszym dniu ich pracy. Obowiązek przygotowania takiego szkolenia spoczywa oczywiście na pracodawcy, ale to nie oznacza, że musi on przeprowadzić je osobiście.