Bezpieczeństwo w firmie zawsze zaczyna się od edukacji. Nie można prawidłowo zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy, jeśli zagadnienia z tym związane nie są znane ani pracodawcy, ani pracownikom.

Data dodania: 2014-09-10

Wyświetleń: 1724

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Edukacja związana z bezpieczeństwem

Smutna prawda

Edukacja BHP

Rzeczywistość jest taka, że często pracodawcy w ogóle nie interesują się BHP, traktując tę problematykę jedynie jako jedną z wielu nieprzyjemnych, ale koniecznych formalności. Pracownicy z kolei nie są zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz poprawy bezpieczeństwa, wychodząc z założenia (poniekąd słusznego, ale nie do końca), że to obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić im właściwe warunki d pracy. Tak naprawdę BHP może być zapewnione głównie na drodze efektywnej komunikacji. Bez tego wszystkie wewnętrzne polityki bezpieczeństwa pozostaną tylko aktami na papierze, niefunkcjonalnymi karykaturami, które niczego nie zmienią. Bardzo ważny jest rzetelnie przeprowadzony kurs BHP. Nie chodzi przecież o to, żeby tylko podpisać się pod oświadczeniem o znajomości przepisów, ale by rzeczywiście poznać przynajmniej część z nich.

Samo szkolenie to za mało

Szkolenia i kursy BHP, zarówno te obowiązkowe, jak i poszerzające zakres wiedzy na ten temat są ważne, ale tak naprawdę nie można w tej formie przekazać wszystkich informacji. Dużo pożytecznych wiadomości można zdobyć, czytając blog o bezpieczeństwie w pracy lub artykuły w prasie fachowej. Nie trzeba od razu być fanatykiem bezpieczeństwa, natomiast generalnie rzecz biorąc, opłaca się dostrzec w BHP coś więcej, niż tylko zbiór przepisów, a mianowicie sposób na poprawę warunków pracy.

Jak BHP zmienia firmy

Każda firma musi mieć jakiś plan BHP. Jeśli jest rzetelnie przygotowany i wdrożony w życie, to ma wielką siłę i moc zmieniania warunków pracy. Pracownicy, którzy wiedzą, że pracodawca nie potraktował swoich obowiązków po macoszemu, są wydajniejsi, a przede wszystkim bardziej zadowoleni z pracy w firmie. Pracodawca natomiast może spać spokojnie, bo jeśli we właściwy sposób zabezpieczy swoich pracowników, to uwolni się od ryzyka konieczności wypłaty odszkodowań, co przecież wcale nie jest bez znaczenia.

Warto dodać, że komunikacja, podstawowy środek służący do rozwoju BHP, niekonieczne łączącego się z powielaniem i mnożeniem instrukcji, zasad i zaleceń, jest dla firmy czymś niezwykle istotnym. W niektórych firmach konieczność poprawy komunikacji jest wpisana niejako w codzienność, a wszystkie sensowne instrukcje BHP zakładają obustronny przepływ informacji między pracodawca a pracownikiem.

Razem szybciej

Współdziałanie pracowników przy tworzeniu instrukcji BHP i planów zabezpieczenia jest bardzo ważne. Pracodawca z różnych przyczyn może nie dostrzec wszystkich zagrożeń na danym stanowisku. Oczywiście przepisy nie dają mu tej możliwości, ale czasem pewne zagrożenia są związane nie tylko z samym stanowiskiem, ale również ze sposobem wykonywania pracy. Pewne indywidualne cechy pracowników również mogą sprowadzać nowe czynniki ryzyka. Bez komunikacji w firmie nie da się ich usunąć, a z kolei nieusunięte będą poważnym problemem i dla pracowników i dla pracodawcy.

Współpraca wszystkich osób zajmujących się tematykę BHP w danym zakładzie, ekspertów z zewnątrz, a przede wszystkim pracowników ze wszystkich stanowisk musi być nastawiona na długofalowe poprawianie warunków pracy, a co za tym idzie również podnoszenie wyników i satysfakcji z wykonanych zadań. Nie da się przecież ukryć, że praca wykonywana w warunkach zagrożenia nikomu satysfakcji nie przyniesie, nie wspominając o wszystkich przykrych sytuacjach, do których może prowadzić.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena