Szkolenia wstępne z BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników w pierwszym dniu ich pracy. Obowiązek przygotowania takiego szkolenia spoczywa oczywiście na pracodawcy, ale to nie oznacza, że musi on przeprowadzić je osobiście.

Data dodania: 2014-10-30

Wyświetleń: 5030

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Szkolenie wstępne z BHP

Kiedy, jak długo i dla kogo?

Szkolenia wstępne BHP kiedy i dla kogo

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników zakładu. Nie ma tutaj znaczenia zajmowane stanowisko ani to, czy umowa zawarta jest na czas określony, czy nieokreślony. Przepisy nie różnicują tutaj sposobu postępowania w zależności od formy zatrudnienia i stanowiska, zatem teoretycznie wstępne szkolenie mogłoby wyglądać bardzo podobnie na wszystkich stanowiskach. Niestety ta właśnie wygląda praktyka. Niestety, ponieważ tak samo, jak różne są stanowiska pracy, tak samo różne powinny być szkolenia. Dotyczy to także czasu szkolenia. To zrozumiałe, że pracodawca chce przeprowadzić szkolenie jak najkrótsze, ponieważ tak naprawdę jest to dla niego tylko koszt. Z drugiej jednak strony, gdyby BHP potraktować zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu, to czas poświęcony na organizację szkolenia nie byłby oceniany w ten sposób, ale przez pryzmat zysków wynikających ze zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Kto przeprowadza szkolenie wstępne?

Przepisy nie precyzują, kto ma przeprowadzić szkolenie wstępne. Wiadomo oczywiście, że musi to być osoba mająca do tego odpowiednie kwalifikacje, ale to jedyny wymóg. Nie jest narzucona ani forma szkolenia, ani czas trwania, ani też zakres teoretyczny – ten jest określony przede wszystkim przez typ stanowiska oraz obowiązujące w danej organizacji procedury. Szkolenia nie musi przeprowadzać osoba z zakładu. Ważne oczywiście, aby szkoleniowiec znał specyfikę pracy na danym stanowisku w konkretnej firmie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego rodzaju szkolenia były prowadzone przez specjalistów zewnętrznych.

Gdzie w opolskiem można przeprowadzić szkolenie wstępne BHP? Firm, które oferują tego rodzaju usługę, jest dość sporo, ale różnią się one i metodami dydaktycznymi i doświadczeniem, i opiniami. Dobre firmy BHP można policzyć na palcach jednej ręki. Oczywiście szkolenie wstępne może przeprowadzić specjalista z zakładu, przedstawiciel służby BHP pracodawcy, natomiast często okazuje się, że wcale nie jest to rozwiązanie tańsze od zlecenia zadań z zakresu BHP, w tym szkoleń wstępnych, innemu podmiotowi na zasadzie outsourcingu.

Jak powinno wyglądać szkolenie wstępne?

Forma i treść szkolenie nie są ustalone „na sztywno”. Ważne jest, aby treści przekazywane pracownikom były dostosowane do charakterystyki zakładu – szkolenie należy przeprowadzić z aktualnie obowiązującej podstawy prawnej i na kanwie aktualnych instrukcji i dokumentów wewnętrznych. Tylko w ten sposób będzie to forma przekazania przydatnej wiedzy.

Bolączką szkoleń wstępnych jest nagminne skracanie ich czasu, co zresztą na rękę jest także pracownikom, ale tylko dlatego, że pracodawcy niechętnie inwestują w ciekawie prowadzone szkolenia – w księgach rachunkowych lepiej wygląda szkolenie przeprowadzone własnym sumptem, krótkie, nawet jeśli jest niepełne. Aby jednak stworzyć przedsiębiorstwo przyjazne pracownikom, nastawione nie tyle na zysk, ile na efektywne wykorzystanie możliwości pracowników i zysk osiągany w sposób etyczny, konieczne jest rzetelne przeszkolenie pracowników z zasad BHP. Dostosowanie materiałów do konkretnej firmy to usługa, która nieco podnosi koszt całego szkolenia, ale nie można mieć wątpliwości – ciekawe szkolenie wstępne jest dla przedsiębiorcy sposobem na uniknięcie kosztów, jakie muszą się pojawić, kiedy wskutek kiepskiego szkolenia dojdzie do jakiegokolwiek wypadku.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena