Artykuły

post

Szkolenia okresowe BHP online

Przeprowadzenie szkolenia w firmie wymaga wygospodarowania czasu pracowników oraz miejsca. Jedynym rozsądnym wyjściem na przeprowadzenia szybkiego i taniego szkolenia bhp jest szkoleniebhp  online.

post

Podnoszenie jakości szkolenia bhp

Obecnie na rynku  jest niezliczona ilość ofert szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników , pracodawców i pracowników służby bhp. Przedstawiają one jednak różny poziom merytoryczny i techniczny.

post

Szkolenie bhp to dzisiaj wymóg czy potrzeba?

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest dzisiaj podstawowy wymogiem, jaki stawiany jest przed każdym przedsiębiorcą.  Szczególny nacisk na szkolenia bhp kładziony jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z rynkiem rzemieślniczym. 

post

Szkolenia BHP

Czy pracownicy powinni odbyć  szkolenia BHP? Jeśli tak, to kto może je przeprowadzić - pracodawca czy specjalistyczna firma szkoleniowa?  Jakie są rodzaje szkoleń? Odpowiedź w tym artykule.

post

Instrukcje bhp - Co powinna zawierać instrukcja BHP?

Instrukcje BHP muszą znajdować się w każdym miejscu pracy. Musi je mieć każde bez wyjątku przedsiębiorstwo. Osobistą odpowiedzialność za ich obecność ponosi właściciel przedsiębiorca oraz osoby odpowiedzialne za organizację pracy.

post

Słów kilka o tym, jak unikać niebezpieczeństw.

Wykonywanie każdej pracy niesie ze sobą pewne ryzyko, którego nie zawsze jesteśmy świadomi. Wychodzenie z założenia, że złe rzeczy przytrafią się innym to rozumowanie właściwe dla niepoprawnego optymisty. Pozytywne nastawienie jest jak najbardziej pożądane. W tym jednak przypadku warto nabrać większego dystansu.

post

Odzież robocza w zakładzie pracy

Pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim zakładzie.  Obowiązki pracodawcy reguluje Kodeks pracy, jednak pozostawia mu dużą dowolność w interpretacji przepisów.

post

Szkolenia BHP

W Polsce powszechne prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zostało zabezpieczone każdemu wykonującemu pracę w art. 66 ust. 1 Konstytucji RP.