Artykuły

post

Co daje szkolenie BHP

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, w skrócie bhp jest podstawowym szkoleniem jakie przechodzi każdy nowozatrudniony  pracownik, mówimy wówczas o szkoleniu wstępnym oraz szkolenie okresowe, które odbywają pracownicy w celu przypomnienia podstawowych zasad bhp podczas pracy.

post

Szkolenia BHP

Czy pracownicy powinni odbyć  szkolenia BHP? Jeśli tak, to kto może je przeprowadzić - pracodawca czy specjalistyczna firma szkoleniowa?  Jakie są rodzaje szkoleń? Odpowiedź w tym artykule.

post

Odzież robocza w zakładzie pracy

Pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim zakładzie.  Obowiązki pracodawcy reguluje Kodeks pracy, jednak pozostawia mu dużą dowolność w interpretacji przepisów.

post

Szkolenia BHP

W Polsce powszechne prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zostało zabezpieczone każdemu wykonującemu pracę w art. 66 ust. 1 Konstytucji RP.

post

Szkolenia BHP w praktyce.

Szkolenia z bhp to dość często poruszany temat wśród nowo zatrudnionych pracowników. Co powinniśmy wiedzieć na ich temat?

post

Ocena ryzyka zawodowego w 3 krokach

Pojęcie ryzyka zawodowego jest ściśle związane z konkretnym stanowiskiem pracy. Do jego oceny może przystąpić pracodawca, pracownicy, bądź też zatrudnieni specjaliści z zewnątrz.

post

Szkolenie BHP - co to takiego?

Szkolenie BHP to obowiązkowy element wykonywania każdego rodzaju pracy. Przeszkolenie i zapoznanie pracownika z zasadami dotyczącymi higienicznej oraz bezpiecznej pracy należy do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy.

post

BHP nasze powszednie

Czy podejmując pracę, zostaliście zapoznani z obowiązującymi zasadami bhp, czy tylko podsunięto wam do podpisania regulamin? Zakład, że to drugie.

post

Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawcą chodzi przede wszystkim o to żeby firma przynosiła zyski. Pracownikom żeby dobrze zarobić i czuć się bezpiecznie w pracy. Właśnie na potrzeby bezpieczeństwa państwo wprowadziło regulację, które nakazują robić ocenę ryzyka zawodowego.