Szkolenie BHP to obowiązkowy element wykonywania każdego rodzaju pracy. Przeszkolenie i zapoznanie pracownika z zasadami dotyczącymi higienicznej oraz bezpiecznej pracy należy do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy.

Data dodania: 2018-05-29

Wyświetleń: 797

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Szkolenie BHP - co to takiego?

Zgodnie z prawem stan faktyczny tej procedury podlega kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy to dział szeroki. Zawarte w nim reguły, informacje, a także zalecenia powinny być znane każdej osoby pracującej. Przeprowadzane po raz pierwszy szkolenie BHP zazwyczaj nie wyczerpuje całkowicie tematu, dlatego też obowiązkowe jest uczestnictwo w jego kolejnych sesjach.

Oprócz podstawowego przeszkolenia, przedsiębiorca powinien także wyznaczyć kilka osób, które posiądą zdecydowanie większą wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy (tzw. BLS) oraz ewakuacji w czasie pożaru. Nie jest to jednak prawnie ustanowiony obowiązek, dlatego właściciele firm często go nie wypełniają.


BHP- gdzie i kiedy?
Szkolenia BHP powinny być przeprowadzane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione(spis tego typu jednostek znajduje się w ustawie dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy). Kurs, w czasie którego wykładowcą jest osobnik nie posiadający odpowiedniego wykształcenia jest w świetle polskiego prawa nieważny.

Ustawa dotycząca BPH ściśle określa częstość przeprowadzania szkoleń przypominających. Zgodnie z jej treścią corocznie w kursie uczestniczyć powinni jedynie robotnicy wykonujący swoje zadania w trudnych warunkach (zwiększona wypadkowość, ryzyko pożaru itp). Praca w warunkach nie uznanych za niebezpiecznie wymaga przeszkolenia raz na 3 lata. W obydwu przypadkach kurs powinien opierać się zarówno na prelekcji, jak i instruktażu stanowiska pracy (łącznie 720 minut). Co 5 lat swoją wiedzę przypomnieć powinny sobie osoby będące pracodawcami, pracownikami techniczno- inżynieryjnymi oraz te zajmujące się służbą BHP.
Najdłuższym okresem pomiędzy szkoleniami "pochwalić" mogą się osoby zajmujące stanowiska administracyjno- biurowe. Szkolenie BHP nie ma uzgodnionej prawnie lokalizacji, dlatego też przedsiębiorca ma możliwość zorganizowania ich w siedzibie własnej firmy, co zdecydowanie obniża koszty tego przedsięwzięcia.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena