Wymagania dotyczące wyposażenia i sposobu urządzenia szatni pracowniczych w zakładach pracy różnego typu określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to określa ...

Data dodania: 2008-10-15

Wyświetleń: 13400

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wymagania dotyczące wyposażenia i sposobu urządzenia szatni pracowniczych w zakładach pracy różnego typu określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to określa w załączniku nr 3 szczegółowe wymagania dotycząc lokali w których zlokalizowane mają być szatnie pracownicze, umywalnie i natryski, ustępy, jadalnie, pomieszczenia do wypoczynku, palarnie, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników ogólnie mówiąc rozporządzenie to określa wymagania dla pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Szatnie powinny być dostosowane do rodzaju prac, stopnia narażenia pracownika na zabrudzenie ciała i zanieczyszczenia jego odzieży substancjami szkodliwymi, trującymi lub materiałami zakaźnymi.

Szatnie dzieli się na:

1) szatnie odzieży własnej pracowników - przeznaczone do przechowywania odzieży należącej do pracowników (domowej), jeżeli ze względów higienicznych odzież ta nie powinna się stykać z odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej;
2) szatnie odzieży roboczej i ochronnej - przeznaczone do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
3) szatnie podstawowe - przeznaczone do przechowywania odzieży własnej pracowników oraz odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
4) szatnie przepustowe - składające się z części przeznaczonej na odzież własną pracowników, części przeznaczonej na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz przepustowego zespołu sanitarnego z natryskami, łączącego obie te części.

Szatnie powinny być wyposażone w szafki ubraniowe. Należy pamiętać aby szafy ubraniowe wykonane były zgodnie z Polską normą. W zależności od wykonywanych prac oraz stopnia zabrudzenia odzieży roboczej należy zapewnić pracownikom szafy ubraniowe z jednym przedziałem ubraniowym lub szafy z dwoma przedziałami. W przemyśle spożywczym stosuje się szafy ubraniowe otwarte oraz szafy ze skośnym daszkiem.

Szerokość przejść między dwoma rzędami szaf ubraniowych oraz głównych przejść komunikacyjnych powinna być nie mniejsza niż 1,5 m. Szerokość przejść między rzędami szaf ubraniowych a ścianą powinna być nie mniejsza niż 1,1 m. Szatnie powinny być wyposażone w krzesła lub ławki. W szatni powinny być zapewnione miejsca siedzące dla co najmniej 50 % zatrudnionych na najliczniejszej zmianie.
Dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie szatni lub jadalni w szafy skrytkowe z przeznaczeniem do przechowywania śniadań własnych pracownika oraz podręcznych drobiazgów.
W szatniach należy zapewnić przynajmniej czterokrotną wymianę powietrza na godzinę, a w szatniach wyposażonych w okna otwieralne przeznaczonych dla nie więcej niż 10 pracowników wymiana powietrza nie może być mniejsza niż dwukrotna na godzinę. Szatnie przeznaczone dla ponad 25 pracowników powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną.
Szatnie powinny być urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach. Pomieszczenia przeznaczone na szatnie powinny być suche i, w miarę możliwości, oświetlone światłem dziennym. Szatnie mogą być urządzone w suterenach lub w piwnicach, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej izolacji ścian zewnętrznych i podłóg zabezpieczającej pomieszczenia przed wilgocią i nadmiernymi stratami ciepła oraz zapewnienia warunków ewakuacji ludzi z tych pomieszczeń.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena