Prace na wysokościach są zaliczane ustawowo do prac szczególnie niebezpiecznych. Należą do nich prace na rusztowaniach, różnych konstrukcjach budowlanych, stropach, masztach, kominach, drabinach, które znajdują się na wysokości co najmniej jednego metra nad poziomem terenu lub podłogi.

Data dodania: 2021-02-03

Wyświetleń: 637

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Co powinieneś wiedzieć o pracy na wysokościach?

1. Wymagania, jakie musi spełnić pracownik do pracy na wysokościach:

Należy przejść badania wysokościowe i posiadać ważne (aktualne) orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na wysokościach. Skierowanie na badania wysokościowe wystawia pracodawca. Pracownik musi zgłosić się do trzech specjalistów: neurologa, laryngologa i okulisty. Następnie lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie stanowiące niejako pozwolenie na pracę na konkretnej (wskazanej w skierowaniu) wysokości. Ponadto przed rozpoczęciem pracy trzeba odbyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Obowiązki pracodawcy względem pracownika wykonującego prace na wysokościach.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca musi zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby, oraz powinien zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. 

3. Jaki powinien być sprzęt BHP do pracy na wysokościach?

Do prac na wysokościach najczęściej stosuje się linki i szelki bezpieczeństwa. Aby skutecznie zabezpieczyć życie i zdrowie pracowników, muszą być wytrzymałe , jak i również elastyczne(ze względu na amortyzację wstrząsów lub gwałtownych ruchów , która chroni człowieka przed urazami kręgosłupa). Artykuły BHP potrzebne w trakcie prac na wysokościach to: kask ochronny, szelki, podsystemy łącząco-amortyzujące (linki bezpieczeństwa), urządzenia samohamowne.

4. Czego nie robić, aby prace na wysokościach były bezpieczne?

Konstrukcje umożliwiające prace na wysokościach powinny być wykonane przez osoby uprawnione do tego. Nie należy żadnych prac montażowych wykonywać samemu-bez uprawnień. Przy konkretnie ustalonych warunkach atmosferycznych wykonywanie prac na wysokościach nie jest w świetle prawa dozwolone. Są to wiatr przekraczający 10m/s, deszcz, śnieg, temperatura powietrza poniżej -15 stopni, oblodzenie konstrukcji na której wykonywana jest praca. Prace na wysokościach nie mogą być wykonywane również w czasie trwania burzy.

5. Kto może wykonywać prace na wysokościach?

Prace na wysokościach mogą wykonywać osoby, które ukończyły 18lat , zapoznani zostali z oceną ryzyka zawodowego podczas pracy na wysokościach jak i również zostali wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Oczywiście osoby te muszą mieć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do prac na wysokościach oraz ważne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

6. Przyczyny wypadków związanych z pracą na wysokościach.

-wadliwa organizacja i metody pracy ,

-wadliwe urządzenia i utrzymanie stanowiska pracy oraz przejść,

-nieprawidłowe zachowanie się pracownika.

Dobre i efektywne planowanie pracy na wysokościach jest bardzo ważną kwestią. Pracodawcy oraz osoby koordynujące prace na wysokościach muszą upewnić się, czy praca jest prawidłowo rozplanowana, nadzorowana i wykonywana przez kompetentnych pracowników, przy użyciu odpowiedniego wyposażenia do pracy na wysokościach. Dzięki skutecznej ocenie zagrożeń oraz rozsądnemu podejściu do podejmowanych środków ostrożności przy pracy na wysokościach , kierownicy ds. BHP mogą odegrać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom -tak aby na koniec dnia pracownicy mogli wrócić do domów cali i zdrowi.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena