W ciągu ostatniej dekady, w Polsce dochodzi średnio do 170 tysięcy pożarów każdego roku. W wyniku tej zatrważającej ilości zdarzeń, każdego roku pomiędzy 400 a 500 osób traci życie, a mienie szacowane na półtora miliarda złotych zostaje nieodwracalnie zniszczone przez szalejące płomienie.

Data dodania: 2016-03-30

Wyświetleń: 1005

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ognia nie zwalczaj ogniem – czy wiesz co robić w trakcie pożaru?

Szkolenia PPOŻ, które instruują jak zachować się w przypadku pożaru w miejscu pracy lub domu, są niestety zbyt często pomijane. Nawet w przypadku znajdujących się w umowie o pracę klauzul (mówiących o prawidłowym przeszkoleniu pracownika z bezpieczeństwa w tym zakresie), często obie strony zgadzają się pominąć ten fragment lub ograniczyć się jedynie do szybkiego objaśnienia podstaw. Warto jednak zastanowić się ad tym, czy nie warto zorganizować szkolenie PPOŻ dla pracowników w firmie, lub zgłosić się na takie samemu.

Pożary budynków stanowią dużą część spośród wszystkich typów pożarów. Każdego roku zdarzenia takie dotykają średnio 32 tysięcy budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych, produkcyjnych, bądź magazynowych. I choć każdy z tych typów budynków może różnić się pod względem architektonicznym to zasady, a przynajmniej podstawy zachowania się w trakcie pożaru są takie same w każdym z tych budynków. Oto co powinieneś wiedzieć, by skuteczniej radzić sobie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, jakim jest pożar budynku:

Strzeż się dymu

W trakcie pożaru szalejące płomienie nie są jedynym zagrożeniem dla Twojego życia i zdrowia. Choć nie należy to do powszechnej wiedzy, dym jest odpowiedzialny za większą liczbę zgonów w trakcie pożaru niż bezpośrednia styczność z ogniem. Przedostanie się zbyt dużej ilości dymu do płuc, czyli tak zwane zaczadzenie, samo w sobie jest olbrzymim zagrożeniem. Jednak nawet krótkotrwała obecność w zadymionym pomieszczeniu może doprowadzić do otrzymanie przez organizm zbyt małej ilości tlenu, a w wyniku tego do utraty przytomności. Pozbawiona przytomności osoba pozostaje bezradna wobec rozprzestrzeniających się płomieni.

Szybszy od ognia

Ogień jest nieprzewidywalny. Nie wzrasta w sposób stateczny: od małego do coraz większego. Pożar to zdarzenie chaotyczne i gwałtowne. Dlatego nie można tracić czasu i podejmować ryzyka, jakim jest ocenianie „na oko” czasu, jaki się ma na opuszczenie budynku. Z pozoru niewielki pożar może gwałtownie rozprzestrzenić się, blokując wszystkie możliwe wyjścia i doprowadzić do osunięcia się osłabionych elementów budynku. Nie trać czasu na nic. Skup się na ratowaniu własnego życia i pomocy osobom, które mogą mieć trudność z samodzielnym opuszczeniem budynku.

Miejsce spotkań

Każda firma, jak również każda rodzina, powinna ustalić miejsce w bezpiecznej odległości od budynku, w jakim spotka się w przypadku pożaru. Znane są przypadki, w których osoby ryzykowały własnym życiem, wbiegając z powrotem do płonącego budynku w poszukiwaniu osób, które znajdowały się już poza nim, ale poza zasięgiem wzroku pozostałych. Nie warto ryzykować tak wiele, podczas gdy ustalenie miejsca spotkania to zaledwie kwestia wspólnego ustalenia i omówienia tematu.

Zadzwoń po pomoc

Dopiero gdy upewnisz się, że nie zagraża ci niebezpieczeństwo, poinformuj odpowiednie służby o zdarzeniu lub zawołaj po pomoc, jeżeli twój telefon został wewnątrz budynku. Jeżeli istnieje ryzyko, że ogień rozprzestrzeni się – poinformuj sąsiadów, jednak nie podejmuj żadnych działań, które wymagałyby ponownego wejścia do budynku.

Z tymi podstawami powinien zapoznać się każdy. Zagrożenie pożarem nie dotyczy jedynie osób, które pracują w miejscach zagrożonych większym niż zwykle ryzykiem pożaru. Awarie instalacji elektrycznych, wadliwe urządzenia lub nawet nieuwaga mogą prowadzić do zaprószenia ognia nawet w zwykłym biurze czy w domu. By dowiedzieć się więcej, sprawdź gdzie w twojej okolicy organizowane są szkolenia PPOŻ dla pracodawców i pracowników lub poświęć czas by wspólnie ze swoją rodziną omówić podstawy i plan działania w trakcie takiego zdarzenia.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena