Artykuły

post

Co daje szkolenie BHP

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, w skrócie bhp jest podstawowym szkoleniem jakie przechodzi każdy nowozatrudniony  pracownik, mówimy wówczas o szkoleniu wstępnym oraz szkolenie okresowe, które odbywają pracownicy w celu przypomnienia podstawowych zasad bhp podczas pracy.

post

Odzież robocza w zakładzie pracy

Pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim zakładzie.  Obowiązki pracodawcy reguluje Kodeks pracy, jednak pozostawia mu dużą dowolność w interpretacji przepisów.

post

BHP na stanowisku pracy

Regulamin BHP musi być wdrożony na wszystkich stanowiskach pracy, szczególnie w zakładach pracy, spółkach i placówkach naukowych. Przestrzeganie przepisów BHP monitoruje Państwowa Inspekcja Pracy.

post

Szkolenie BHP - co to takiego?

Szkolenie BHP to obowiązkowy element wykonywania każdego rodzaju pracy. Przeszkolenie i zapoznanie pracownika z zasadami dotyczącymi higienicznej oraz bezpiecznej pracy należy do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy.