Wypadki przy pracy zdarzają się najczęściej z winy człowieka. Nawet, jeśli działanie konkretnej osoby nie było bezpośrednią przyczyną wypadku lub awarii, często powstaje ona w skutek szeregu zaniedbań i uchybień. Aby zredukować ryzyko wypadku przy pracy, stosuje się urządzenia ostrzegawcze i zapobiegające awariom.

Data dodania: 2018-03-28

Wyświetleń: 1023

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zabezpieczamy urządzenia i aparaty procesowe przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

Szczególnie niebezpieczne są awarie podczas procesów technologicznych, przy których wykorzystywane jest wysokie ciśnienie. Dotyczy to nie tylko wysokich ciśnień cieczy, ale przede wszystkim wysokich ciśnień gazu. Nagłe rozszczelnienie zbiornika z gazem pod ciśnieniem rzędu dziesiątek, czy setek atmosfer może spowodować eksplozję i spore zniszczenia.

Zabezpieczenia zbiorników ciśnieniowych

O zabezpieczeniu zbiornika ciśnieniowego należy myśleć już na etapie jego projektowania. Każdy zbiornik, w którym będzie panowało ciśnienie rzędu co najmniej kilkunastu atmosfer, powinien zostać przeliczony pod względem wytrzymałościowym. W sytuacji, gdy w zbiorniku będzie znajdowało się medium o właściwościach żrących lub korozyjnych, należy ten fakt uwzględnić już na etapie obliczeń.

Bardzo ważnym elementem zabezpieczenia zbiornika przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest zawór bezpieczeństwa. Jest to urządzenie o specjalnej konstrukcji, które w normalnym trybie pracy jest zamknięte. W momencie, gdy ciśnienie wewnątrz zbiornika wzrośnie powyżej danej wartości, zawór samoczynnie się otwiera i upuszcza nadmiar medium. W sytuacji, gdy w zbiorniku znajduje się powietrze lub inna, nieszkodliwa substancja, spust może nastąpić do otoczenia. Jeśli w zbiorniku znajduje się szkodliwe lub żrące medium, jego upust powinien nastąpić wyłącznie w kolumnę wydmuchową lub do miejsca, w którym taka substancja może zostać przechowywana.

Zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa różnią się od siebie konstrukcją, wielkością oraz materiałami, z których zostały wykonane. Poszczególne ich cechy zależą przede wszystkim od zastosowania. Przykładowo, zawory bezpieczeństwa wykonane są z różnych gatunków stali lub z mosiądzu. Przeznaczone są głównie do wody, pary wodnej, nieaktywnych chemicznie gazów, oleju czy powietrza. Zawory obsługują instalacje ciśnieniowe o różnych parametrach, więc mogą zapewnić bezpieczeństwo procesowe w większości zakładów produkcyjnych i technologicznych. Aby zabezpieczyć instalacje, w których płynie agresywne medium albo substancja powodująca korozję stali, należy wybrać zawory wykonane ze stali nierdzewnej lub stali węglowej, posiadającej odpowiedni certyfikat - na przykład NACE.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena