Nowelizując kodeks pracy wprowadzono również kilka zmian dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie wprowadzania regulaminów pracy (art.104-104 z 4 u góry)....

Data dodania: 2007-03-19

Wyświetleń: 5235

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Regulamin pracy obowiązkowo wprowadzają pracodawcy , którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

Regulaminem pracy nazywamy akt prawny o charakterze organizacyjno -porządkowym , który obowiązuje u konkretnego pracodawcy.

Określone są w nim prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy.(art104 z 1 u góry) tj.:

- organizacja pracy , warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu , wyposażenie pracowników w materiały i narzędzia do pracy , wyposażenie w odzież i obuwie robocze , a także środki ochrony i higieny osobistej.

- system i rozkład czasu pracy

- przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy

- pora nocna

- termin , miejsce , czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia

- wykaz prac zabroniony kobietom i pracownikom młodocianym

- prace lekkie dozwolone pracownikom młodocianym , których zatrudniono w innym celu niż przygotowanie do zawodu oraz przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy , a także usprawiedliwienie nieobecności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Licencja: Creative Commons