Informacje związane z czasem pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ...

Data dodania: 2009-07-25

Wyświetleń: 2903

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jeżeli pracodawca chce zatrudnić pracownika w niepełnym wymiarze i będzie on pracował w zadaniowym systemie czasu pracy, to musi rozłożyć mu zadania adekwatnie do wymiaru czasu pracy.

A więc np pracownik, który zatrudniony jest na 1/2 etatu powinien mieć do wykonania połowę zadań pracownika zatrudnionego na cały etat.

Pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy dotyczą wszystkie przepisy o czasie pracy. Są to przepisy nie tylko określające normy czasu pracy, ale przede wszystkim:


* na podstawie art. 129 i 130 Kodeksu pracy przepisy, które określają wymiar czasu pracy i wprowadzają zasadę przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy

* na podstawie art 131 Kodeksu pracy przepisy, które określają jako maksymalna 48 godzinną tygodniową łączną normę czasu pracy

* zapewnienie każdemu pracownikowi na podstawie art. 132 i 133 Kodeksu pracy minimum 11-godzinnego nieprzerwanego dobowego odpoczynku i minimum 35- godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego

* na podstawie art. 151 Kodeksu pracy, dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych

* na podstawie art 15110 Kodeksu pracy, dopuszczalność pracy w niedziele i święta

Zastosowanie tych wszystkich przepisów w stosunku do każdego pracownika, także takiego, który zatrudniony jest w systemie zadaniowego czasu pracy jest obowiązkiem pracodawcy.

Pracodawca musi także kontrolować czas pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy. Dobrym sposobem jest nałożenie na pracownika obowiązku informowania pracodawcy, że w danym dniu pracownik ma zamiar wykonywać pracę. Pracodawca w ten sposób będzie mógł kontrolować ile dni w miesiącu pracownik wykonuje pracę i czy korzysta z wymaganej w Kodeksie pracy ilości dni wolnych od pracy.

Pracodawca powinien pouczyć pracownika o konieczności przestrzegania powyższych przepisów, a także odebrać od pracownika oświadczenie o znajomości tych przepisów. Nie jest to wymagane żadnym przepisem, ale leży to w interesie pracodawcy, żeby nie miał problemów, jeżeli pracownik naruszy te przepisy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena