Każda bez wyjątku kancelaria notarialna proponuje osobom korzystającym ze swoich usług procesy notarialne różnego rodzaju. Niezwykle często podczas obrotu nieruchomościami strony chcą zawierać umowy przedwstępne, które przyjmują kształt aktu notarialnego.

Data dodania: 2013-06-06

Wyświetleń: 1256

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Umowa przedwstępna jest to zobowiązanie jednej lub obu stron umowy do zawarcia określonej umowy na ustalonych warunkach. Umowa przedwstępna może także zostać zawiązana, kiedy notariusza nie ma w pobliżu, ale taka umowa, o ile dotyczy nieruchomości, w wypadku sporu daje jedynie możliwość dochodzenia odszkodowania. W przypadku obrotu nieruchomościami tylko umowa przedwstępna zawarta w formie aktu notarialnego w posiadającej stosowne uprawnienia kancelarii notarialnej daje możliwość udowodnienia przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej.

Najważniejszym celem notariusza pracującego w którejkolwiek z kancelarii notarialnych jest przeprowadzenie wszelkich czynności wiążących się z obrotem nieruchomościami. Wedle litery prawa, każda czynność dotycząca przeniesienia własności nieruchomości lub obciążenia nieruchomości nie może obejść się bez formy aktu notarialnego. Na myśli mamy tu dokumenty najróżniejszych typów, gdyż przepis ten dotyczy np. umów sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, tj. służebności, prawa użytkowania oraz hipotek. Te same działania dotyczą sytuacji, gdy przedmiotem w/w procesów jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również własnościowe prawo do lokalu charakterystyczne dla spółdzielni. Każdy z notariuszy pracujących w kancelarii notarialnej obowiązany jest do zachowania milczenia na temat okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Żaden notariusz nie zgodzi się na dokonanie czynności notarialnej, która stoi w sprzeczności z prawem. Czym zajmują się notariusze? Notariusz, w ramach posiadanych przez siebie uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzysta zatem z ochrony, jaka przysługuje publicznym funkcjonariuszom. Działania notarialne dokonywane są praktycznie w każdej kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana również w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter procesu, jak również wyjątkowe okoliczności. Tego typu okoliczności dotyczą najczęściej wykonywania protokołów zgromadzeń współudziałowców spółek, członków spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, gdy klient uczestniczący w procesie notarialnym, ze względu kiepski stan zdrowia czy też inne okoliczności, nie jest w stanie uczestniczyć w procesie notarialnym w kancelarii.

Akty, a także pisma, które powstały w w kancelarii notarialnej, muszą zostać sporządzone przez notariusza zrozumiale i przejrzyście. Korzystanie z usług notariusza to koszt, który się zwraca – dzięki spisaniu czy to umów, czy testamentu w obecności osoby, która zgodnie ze swoimi uprawnieniami może nadać temu dokumentowi odpowiednią rangę prawną, dalsze formalności i procedury staną się o wiele prostsze i przeprowadzi się je o wiele szybciej i sprawniej, niż w wypadku, gdy mamy do czynienia z dokumentem spisanym odręcznie.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena