Kiedy pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić pracownika ?, jakie pracownik ma wtedy prawa ?

Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie wyłącznie w razie :

Data dodania: 2008-02-20

Wyświetleń: 4844

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

jeżeli naruszy on podstawowe obowiązki pracownika jeżeli pracownik w czasie trwania umowy o pracę popełni przestępstwo, które uniemożliwi mu pracę na zajmowanym stanowisku(prawomocny wyrok sądu),

jeżeli pracownik utraci z własnej winy uprawnienia do pracy na zajmowanym przez niego stanowisku

Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie nie później niż po upływie 1 miesiąca od dnia, kiedy dowiedział się, że wydarzyło się coś co uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę.

Pracodawca może w ten sposób rozwiązać każdy stosunek pracy, z każdym pracownikiem i w każdym czasie.

Do ciężkich naruszeń obowiązków pracownika, można zaliczyć :

spożywanie alkoholu w miejscu pracy, nietrzeźwość w czasie pracykradzież mienia pracodawcyzniszczenie mienia pracodawcy

nieusprawiedliwione nieobecności w pracy

Powodem do dyscyplinarnego zwolnienia jest kradzież dokonana poza zakładem pracy przez pracownika, który zatrudniony jest na stanowisku z odpowiedzialnością materialną (magazynier, kasjerka).

Jeżeli pracownik utraci czasowo lub na stałe uprawnienia, które są konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym przez niego stanowisku. pracodawca ma prawo zwolnić go z pracy z dnia na dzień. Może jednak to zrobić, jeżeli utrata uprawnień jest zawiniona przez pracownika, a nie np, jego chorobą.

Dotyczy to np. zawodów :

utrata prawa jazdy przez kierowcę

utrata prawa do wykonywania zawodu przez pielęgniarkę z powodu niewłaściwej opieki nad pacjentem.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena