Projekt definiowany jest jako zbiór działań i czynności o określonej strukturze, powiązanych ze sobą, które prowadzą do spełnienia ważnych, wyznaczonych uprzednio celów.

Data dodania: 2012-08-27

Wyświetleń: 1388

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Projekt jest ściśle usytuowany w czasie i powinien być zarządzany przez osoby posiadające ku temu odpowiednie kompetencje. Menagerem projektu nie może zostać każda osoba. Musi ona wiedzieć, na czym tak właściwie polega proces zarządzania projektami i jak go przeprowadzić, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

Menagerowie nabywają taką wiedzę w toku swojej pracy zawodowej, a także na specjalistycznych szkoleniach. Te ostatnie są zwykle finansowane przez samych właścicieli przedsiębiorstw. Dobrze wyszkolony pracownik wnosi więcej dla firmy, niż koszty wysłania go na kurs z zakresu zarządzania projektami.

Należałoby się zastanowić, jak wygląda proces zarządzania projektem. Jest to wieloetapowa działalność, którą kieruje menager. Projekt realizowany jest jednak przez cały zespół ludzi, którzy są wzajemnie od siebie zależni i ich czynności wnoszą coś odmiennego do projektu. Menager musi na początek zarządzania projektem wyznaczyć cele, do których mają dążyć jego podwładni. Musi też rozdzielić poszczególne zadania, tak, aby były one ściśle dopasowane do kompetencji poszczególnych pracowników. Następnie, musi ustalić harmonogram wykonywania poszczególnych prac, z uwzględnieniem ewentualnych strat czasu i nieprzewidzianych działań, którymi będzie musiał zająć się zespół projektowy. W gestii menagera projektu leży również kontrola i monitorowanie działań podwładnych oraz raportowanie cząstkowe i końcowe do przełożonych.  Menager musi wiedzieć, jak korzystać z narzędzi wspomagających zarządzanie projektami, czego również może nauczyć się w toku szkoleń.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena