Jeżeli pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy za dany rok kalendarzowy i uzyskał w tym roku prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, przysługuje mu urlop uzupełniający.

Data dodania: 2007-12-02

Wyświetleń: 4421

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W myśl art. 158 K.p, jeżeli pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy za dany rok kalendarzowy i uzyskał w tym roku prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, przysługuje mu urlop uzupełniający.

Oto kiedy pracownik uzyskuje prawo do urlopu uzupełniającego

w danym roku kalendarzowym upływa okres pracy,z którym wiąże się wyższy wymiaru urlopu ukończenie szkoły przez pracownika, udokumentowane świadectwem i wliczenia okresu nauki do okresu pracy,od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownik uczył sie w czasie zatrudnienia to do okresu pracy od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, zalicza sie okres nauki lub okres zatrudnieniajeżeli pracownik zmienił pracę i został zatrudniony u innego pracodawcy,u którego zwiększono w regulaminie pracy,układzie zbiorowym,ustawach szczególnych wymiar urlopu wypoczynkowego i jest on wyższy niż określono to w Kodeksie Pracy

Pracownik otrzymuje prawo do do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze w ostatnim dniu okresu uprawniającego go do urlopu w wyższym wymiarze.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena