Pracownik w każdej dobie ma prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku z zastrzeżeniem gdy pracownikowi w okresie rozliczeniowym przysługuje równoważny okres odpoczynku.

Data dodania: 2007-12-02

Wyświetleń: 6551

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy

Pracownik w każdej dobie ma prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku z zastrzeżeniem gdy pracownikowi w okresie rozliczeniowym przysługuje równoważny okres odpoczynku oraz art 136&2 i art 137

Przepis ten nie dotyczy także :

* pracowników, którzy zarządzają zakładem pracy w imieniu pracodawcy

* kiedy konieczne jest prowadzenie akcji ratowniczej,która ma na celu ochronę życia lub zdrowia ludzkiego,ochronę mienia lub środowiska albo usunięcie awarii. Wtedy pracownikowi przysługuje w okresie rozliczeniowym,równoważny okres odpoczynku.

Minimalny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy

Pracownik ma prawo w każdym tygodniu do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku,który obejmuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego

W przypadku kiedy konieczne jest prowadzenie akcji ratowniczej,która ma na celu ochronę życia lub zdrowia ludzkiego,ochronę mienia lub środowiska albo usunięcie awarii oraz w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika,która ma związek z jego przejściem na inna zmianę,zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejsza liczbę godzin,jednak nie może być krótszy niż 24 godziny.

Odpoczynek o którym mowa, powinien przypadać w niedzielę. Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny,poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba, że pracodawca ustalił inna godzinę.

Jeżeli dozwolona jest praca w niedzielę odpoczynek o którym mowa wyżej,może przypadać w innym dniu niż niedziela.

Przerwa w pracy

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin,ma on prawo do przerwy,która trwa co najmniej 15 minut i wliczona jest do czasu pracy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena