Poznaj zasady dotyczące podnoszenia kwalifikacji urzędników poprzez organizację szkoleń i kursów w polskiej służbie cywilnej i administracji publicznej.

Data dodania: 2019-05-10

Wyświetleń: 471

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Polska służba cywilna w dalszym ciągu nie jest tak skuteczna i dobrze zorganizowana jak zachodnie odpowiedniki. Tymczasem rola służby cywilnej i dobrze wykształconych pracowników administracji publicznej jest w demokracji niebagatelna. Najlepiej możemy to zaobserwować po wyborach, zwłaszcza wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Zwyczajowo nowy prezydent wstępując na urząd powołuje około 2500 zaufanych osób na najwyższe funkcje w administracji publicznej. Jednakże osoby te najczęściej nie poradziłyby sobie w zarządzaniu instytucjami państwa, gdyby nie średni i niższy szczebel doskonale wykształconej służby cywilnej. To te kadry odpowiadają w dużej mierze za ciągłe i sprawne funkcjonowanie państwa i jego instytucji.


Podnoszeniu umiejętności polskich udzędników służby cywilnej służą między innymi cykliczne, obowiązkowe szkolenia administacji publicznej. Mają one sprawić między innymi, że po wyborach i zmianie władzy nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że nowo przybylli szefowie urzędów nie podejmują decyzji przez pewien czas ponieważ nie mają dostatecznego wspracia merytorycznego. Warto przypomnieć kilka przepisów dotyczących organizacji tych szkoleń.


Każdego roku dyrektorzy generalni powinni zgłaszać szefowi służby cywilnej zapotrzebowanie na szkolenia w urzędzie na kolejne dwa lata. Wraz z zapotrzebowaniem konieczne jest złożenie informacji dotyczących kosztów organizacji szkoleń. Przykładowo szkolenia w roku 2011 mają kosztować ponad 70 mln złotych.


Pracownicy służby cywilnej mogą być oddelegowani do uczestnictwa w szkoleniu przez przełożonego bądź samodzielnie zgłaszać zapotrzbowanie. Takie szkolenie powinno się zakończyć do 30 listopada każdego roku.


Rozliczenie z przeprowadzonych szkoleń urzędy są zobowiązane złożyć do dyrektora generalnego służby cywilnej do końca stycznia każdego roku. Rozliczenie takie powinno zawierać m.in. liczbę osób przeszkolonych, koszt, główne obszary szkoleń itp. 

Szczegółowe zasady podnoszenie kwalifikacji pracowników służby cywilnej można znaleźć w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 6 października 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz.U. nr 190, poz. 1274).

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena