Zamiast narzekać, że naszym szkołom daleko do ideału zastanówmy się, jakie są cechy idobrej szkoły przyszłości i co możemy zrobić już dziś, by zbliżyć się do tego wzoru. Dla pedagogów którzy są gotowi podjąć  takie wyzwanie mamy specjalną ofertę - bezpłatny udział w  Kursie Liderów (www.amz.org.pl).

Data dodania: 2010-06-17

Wyświetleń: 2236

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 6

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

6 Ocena

Licencja: Creative Commons

 

Jeanette Vos, współautorka książki „Rewolucja w uczeniu”[1] widzi nauczanie przysz.łości  jako program złożony z czterech wzajemnie powiązanych elementów:

Rozwój osobisty, w tym kształtowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Umiejętności życiowe, w tym twórcze rozwiązywanie problemów i kierowanie własnym życiem. Uczenie, jak się uczyć i jak myśleć, aby nauka trwała całe życie i sprawiała radość. Nauczanie wiedzy przedmiotowej przy zastosowaniu zasady integrowania przedmiotów.

Co jest potrzebne by szkoła stała się miejscem efektywnej nauki i budowania proaktywnej postawy, by nauka była tym, czym powinna – ciekawą przygodą z odkrywaniem prawdy o świecie ?

Bettie B.Youngs[2] tak określa warunki konieczne do kształtowania poczucia własnej wartości:

Ø      Twórz program tak, by wszyscy mogli odnieść sukces.

Ø      Ucz się od osób, które mają osiągnięcia w danej dziedzinie.

Ø      Skup się na sześciu podstawowych czynnikach:

•         bezpieczeństwie fizycznym,

•         bezpieczeństwie emocjonalnym,

•         własnej tożsamości,

•         poczuciu przynależności,

•         kompetencji,

•         misji.

Dlaczego to takie ważne?

Colin Rose, producent programów przyspieszonego uczenia języków obcych twierdzi: „Ze wszystkich spostrzeżeń, które przyniosły nasze badania, najbardziej istotne brzmi następująco: nasza samoocena jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem decydującym  o tym, czy dobrze się uczymy – a prawdę mówiąc, czy jesteśmy dobrzy w czymkolwiek”.

Dodam jeszcze, że decydującym także o szczęściu w życiu osobistym, o tym jak będziemy reagować na nowe wyzwania których coraz więcej dostarcza nam świat, o tym jak wychowamy nasze dzieci.

Zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie tak skonstruowanych programów do szkół i odpowiednie przygotowanie kadry to niełatwe zadanie. Jednak jest coś, co możemy zrobić już dziś – w oparciu o ludzi którzy rozumieją tę potrzebę.

Właśnie zakończyła się zorganizowana w Łodzi I Ogólnopolska konferencja Liderzy w Edukacji zorganizowana przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Fundację Rozwoju Systemów Edukacji i Wydział Zarządzania UŁ. http://liderzywedukacji.uni.lodz.pl/Miałam przyjemność być jednym z prelegentów w panelu dyskusyjnym poświęconym kształceniu liderów i przedstawić uczestnikom propozycję tworzenia przy wsparciu Akademii Mądrego Życia Szkolnych Klubów Liderów.Konferencja utwierdziła mnie w przekonaniu, że mamy do zaoferowania coś, co może pomóc ludziom którzy rozumieją potrzebę kształcenia postaw i  umiejętności przywódczych  na szerszą skalę. Wszystkie zagadnienia  dotyczące tego, co jest potrzebne do skutecznego działania i współdziałania omawiane podczas konferencji znajdują odzwierciedlenie w tym, czego można nauczyć się pracując aktywnie  w klubie.Inni prelegenci w moim panelu przedstawiali również ciekawe pomysły na wspieranie osób, które mają predyspozycje przywódcze i chcą coś robić nie tylko dla siebie, ale to propozycje adresowane do bardzo małej grupy - kilkanaście osób z całej Polski na rok może brać udział w takich programach.A co z setkami tych, którzy nie mają szans na zakwalifikowanie się do grona wybrańców ?Myślę że nasza oferta - tworzenia klubów w których młodzi ludzie (i nie tylko) będą mogli w oparciu o sprawdzone metody kształcić systematycznie umiejętności, które są niezbędne  by wykorzystać swoje szanse we współczesnym świecie może wypełnić  lukę między tym, co oferuje formalna edukacja a tym, czego potrzebuje człowiek w sferze przekonań i praktycznych umiejętności by odnosić  sukcesy zarówno w życiu osobistym, jak i skutecznie działać w grupie.

Możemy zakładać Kluby przy szkołach, Domach Kultury, Bibliotekach – wszędzie tam, gdzie są ludzie którzy nie stracili chęci do nauki połączonej z zabawą, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności i dzielić się z innymi wiedzą, wzajemnie inspirować i motywować. Kluby spełniają pierwsze trzy z założeń o których wspominam na początku: kształtują poczucie własnej wartości, rozwijają umiejętności życiowe ( w tym te które pomagają rozwiązywać problemy i kierować własnym życiem), uczą jak się uczyć by nauka była fascynującą przygodą.

Co Klub  może dać szkołom, uczelniom.

 Klub w szkole może być wspaniałym miejscem, gdzie młodzież odkrywa swoje talenty,  rozwija samodzielnie różnorodne umiejętności pomocne w realizacji marzeń i celów oraz ułatwiające satysfakcjonujące funkcjonowanie w społeczeństwie

 Praca w Klubie może pomóc w rozwiązywaniu problemów szkolnych, niwelować poczucie niedostosowania społecznego, rozwijać świadomość i mobilność zawodową. Pobudza do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych. Uczy współdziałania i właściwej komunikacji interpersonalnej.

 Młodzieżowe Kluby uczniowie mogą prowadzić samodzielnie, w młodszych klasach klub może funkcjonować pod opieką dorosłego opiekuna. Można także w ramach  działalności klubu organizować różne  zespoły, na podobieństwo kół zainteresowań.

 Poza tym praca w klubie może wpłynąć pozytywnie na takie aspekty jak:

- rozwijanie samoświadomości, nauka ładnego wysławiania, przekazywania swoich myśli

- pobudzanie kreatywności,  poprawa samouznania, lepszy stosunek do nauki

- - lepsze poznanie i współpraca nauczycieli i uczniów

- integracja uczniów, nauczycieli, rodziców

- rozpoznawanie emocji, mniej krytykanctwa, nauka konstruktywnej oceny

- pomoc w wyborze ścieżki życiowej, zdobycie  umiejętności wyznaczania celów

- motywacja przez pozytywy,  wsparcie grupy w trudnych sytuacjach

- uczenie uczciwości, prawdomówności i odpowiedzialności

- uczenie konsekwencji wynikającej z podejmowanych (lub niepodejmowanych) działań

- umiejętność rozwiązywania konfliktów,  nauka współpracy, współdziałania

- integracja społeczności lokalnej,

-organizacja różnych przedsięwzięć na potrzeby lokalnej społeczności

- zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

- poprawa bezpieczeństwa, wzajemna pomoc

- czytanie wartościowych książek, popularyzacja nauki

- wymiana doświadczeń i wiedzy różnych ludzi

- rozwijanie różnych zainteresowań w ramach zespołów klubowych

 

 Koncepcja działania Klubów jest sprawdzona w kilkunastoletniej praktyce i szczegółowo opisana przez Tadeusza Niwińskiego w książce Kluby Sukcesu TeTa w XXI wieku.  Po to by przygotowywać Liderów do prowadzenia Klubów i wspierać ich działania założyliśmy Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia.

Dzielimy się naszym doświadczeniem zdobytym w prowadzeniu Klubów, prowadzimy warsztaty rozwoju osobistego, tworzymy płaszczyznę współpracy międzyklubowej.

Wierzymy  w skuteczność tej metody, bo sprawdziliśmy ją praktycznie  we własnym życiu. Zapraszamy, przyjedźcie na spotkanie do Łodzi lub Krakowa – przekonajcie się sami jak wiele może dać klub.

Czy Kluby staną się przyczółkami dla szkół przyszłości ?

To zależy od tego, ile osób zrozumie jakie to ważne i zechce się zaangażować w ich prowadzenie. Zainteresowanych otwarciem i prowadzeniem klubu zapraszamy na sierpniowy Kurs Liderów w Poroninie (14-29 sierpnia). Dla osób które chcą prowadzić Kluby w szkołach oferujemy specjalne warunki uczestnictwa (bezpłatny udział w kursie, tylko koszty pobytu). Na kurs można przyjechać z dziećmi - planujemy zorganizowanie dla nich specjalnych zajęć Szczegółowe informacje na temat kursu na stronie www.amz.org.pl

Jadwiga Borkiet  Prezydent Akademii Mądrego Życia  (tel. 605 826 175)

 

[1] Gordon Dryden. Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 2000.

[2] Bettie B.Youngs  The 6 Vital Indegredients Of Self –Esteem: How To Develeop Them in Your Students, Jalmar Press,Torrance.

 

Licencja: Creative Commons