Konduktometr, nazywany także miernikiem konduktacji, miernikiem przewodności, jak również EC - metrem jest przyrządem pomiarowym, stosowanym w konduktometrii do pomiarów przewodności właściwej roztworów elektrolitów oraz stanu zasolenia. Jego użycie daje możliwość wskazania stężenia danego związku, który jest zawarty w badanej substancji.

Data dodania: 2020-01-28

Wyświetleń: 977

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Konduktometr - czym jest i do czego jest stosowany?

Rodzaje konduktometrów

Konduktometry są klasyfikowane ze względu na miejsce pracy. Wyróżniamy urządzenia przenośne: terenowe oraz terenowo - laboratoryjne, laboratoryjne - stacjonarne oraz przemysłowe, wykorzystywane przy pomiarach ciągłych. Pomiaru konduktacji można także dokonać wykorzystując przyrządy wielofunkcyjne. Mierzenie przewodności w innej temperaturze niż odniesienia wymaga każdorazowo wprowadzenia właściwego współczynnika α, co często stwarza problem, a jest niezbędne w celu uzyskania dokładnego pomiaru. W ofercie konduktometrów znajdują się serie, w których umieszczono funkcję automatycznego podstawienia współczynnika, który zmienia się przy pomiarach przeprowadzanych w wodach naturalnych oraz ultra czystych. Jest to niewątpliwie rozwiązanie znacznie ułatwiające i usprawniające pracę. Można wybierać spośród modeli mniej i bardziej dokładnych, różniących się rozmiarem, liczbą dodatkowych funkcji oraz kolorystyką ekranu. Wyniki pomiarów mogą być przedstawiane na wyświetlaczu w formie numerów lub grafiki. Urządzenie może być również wspomagane przez dołączone do niego różnego rodzaju akcesoria, takie jak: elektrody, czujniki, głowice zanurzeniowe, zasilacze, roztwory, mieszadła magnetyczne oraz statywy.

Zakres stosowania konduktometrów

Konduktometr jest wykorzystywany przy orientacyjnych pomiarach zanieczyszczeń, zasolenia wód, jak również w chemicznej technice miareczkowania konduktometrycznego. Detektor konduktometryczny bywa stosowany w mikroelektroforezie kapilarnej oraz wysoko sprawnej chromatografii cieczowej HPLC. Specjalny rodzaj konduktometrów jest do określenia w jakim stopniu został zużyty dany elektrolityczny akumulator elektryczny. Mierniki przewodności mają zastosowanie przy pomiarach podziemnych wód gruntowych oraz chemicznych, badają wody zarówno powierzchniowe, jak i głębinowe (na przykład tamy). Urządzenia stosują różnego typu laboratoria, przemysł spożywczy (przykładowo produkcja soków), pływalnie, farmacje, przemysł chemiczny i galwanizernie. Mierniki są ściśle związane również z produkcją substancji należących do tak zwanych półprzewodników, kosmetyków oraz detergentów. Zostają użyte w procesie produkcji farb oraz takich roztworów jak lakier rozpuszczalnikowy. Bardzo istotną formą wykorzystania konduktometru jest również pomiar stężenia soli w glebie.

Dostępne na rynku konduktometry są zróżnicowane ze względu na dokładność, zakres, a także oferowane funkcje dodatkowe i różnego rodzaju akcesoria. Mierniki pozostają w ścisłej współpracy z czujnikami przewodności, które uwzględniają mierzony zakres i rodzaj badanej cieczy. W zależności od potrzeb mogą być proste - kieszonkowe oraz bardziej rozbudowane.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena