Inteligencja emocjonalna to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji ze swoim otoczeniem i poczucia spełniania się w życiu.

Data dodania: 2010-03-19

Wyświetleń: 3202

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ponieważ decyduje o umiejętności realizacji wyznaczonych sobie celów jeszcze bardziej niż iloraz inteligencji IQ - inteligencja emocjonalna jest szczególnie ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie. Niezależnie czy mamy na uwadze sukces w rozwoju duchowym, w życiu rodzinnym czy karierze zawodowej. Inteligencję emocjonalną wspierają 4 obszary kompetencji: samoświadomość, praca nad sobą, świadomość społeczna i umiejętności społeczne. Ich opis znajdziesz poniżej:

SAMOŚWIADOMOŚĆ:

* emocjonalna samoświadomość - zdolność rozpoznawania i rozumienia własnych emocji oraz dostrzegania ich wpływu na efektywność pracy, relacje międzyludzkie itp.

* trafna samoocena - trzeźwa ocena własnych atutów i braków;

* pewność siebie - silne poczucie własnej wartości.

PRACA NAD SOBĄ:

* samokontrola - zdolność do panowania nad negatywnymi emocjami i impulsami;

* bycie człowiekiem godnym zaufania - konsekwentne zachowywanie uczciwej i integralnej postawy;

* sumienność - zdolność do kontrolowania swojego postępowania i wywiązywania się ze swoich obowiązków;

* zdolności adaptacyjne - umiejętność dostosowywania się do nowych sytuacji i pokonywania przeszkód;

* nastawienie na osiągnięcia - dążenie do spełnienia wewnętrznych kryteriów dobrej roboty;

* inicjatywa - gotowość do wykorzystywania nadarzających się okazji.

ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA:

* empatia - zdolność do wyczuwania emocji innych ludzi, rozumienia ich punktu widzenia oraz przejawiania żywego zainteresowania ich problemami;

* świadomość organizacyjna - umiejętność dostrzegania dynamiki życia organizacji, budowania sieci decyzyjnych oraz orientowania się w polityce wewnętrznej;

* służebne nastawienie - zdolność dostrzegania i zaspokajania potrzeb klientów.

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE:

* wizjonerskie przywództwo - zdolność obejmowania przywództwa i inspirowania innych przekonującą wizją;

* wywieranie wpływu - zdolność posługiwania się szeregiem technik perswazyjnych;

* rozwijanie zdolności u innych - skłonność do powiększania potencjału innych ludzi poprzez przekazywanie informacji zwrotnych i przewodnictwo;

* porozumiewanie się - umiejętność słuchania i przekazywania klarownych sugestywnych i dostrojonych do możliwości odbiorców komunikatów;

* bycie katalizatorem zmian - umiejętność generowania nowych pomysłów i wskazywania ludziom nowych kierunków działania;

* zażegnywanie konfliktów - zdolność do łagodzenia sporów i doprowadzania do rozstrzygnięć;

* Tworzenie więzi międzyludzkich - umiejętność budowania i utrzymywania więzi z wieloma ludźmi;

* umiejętność pracy zespołowej i współpracy - promowanie współdziałania i budowanie zespołów.

A teraz zachęcam Cię do autorefleksji na temat Twoich kompetencji dotyczących inteligencji emocjonalnej. Wybierz spośród nich 2-3, których rozwojem jesteś szczególnie zainteresowany w ciągu najbliższych 3 miesięcy, pomyśl, w jaki sposób możesz je rozwinąć, jakie cele w związku z tym możesz sobie postawić, co lub kto Cię przybliży do ich osiągnięcia a na koniec zaplanuj odpowiednie działania i działaj! Powodzenia! 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena