Artykuł opisuje podstawowe rodzaje umów o pracę: na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania okreslonej pracy, na zastępstwo.Postawowym kryterium na podstawie którego różnicuje się umowy o pracę jest czas ich trwania a także cel jakiemu mają one służyć.

Data dodania: 2009-12-27

Wyświetleń: 2264

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

Każda z wymienionych umów może być poprzedzona umową na okres próbny.

Umowa na czas nieokreślony jest najbardziej typową z umów o pracę - niestety nie jest to umowa najczęsciej spotykana, głównie ze względu na szeroki zakres ochrony jakiej udziela pracownikowi między innymi w zakresie okresu wypowiedzenie umowy o pracę. W razie wątpliwości co do rodzaju zawartej umowy przyjmuje się że jest to umowa na czas nieokreślony.

Umowa na czas określony - jest jedną z umów terminowych. Umowa taka może być zawarta nawet na bardzo długi okres czasu, w kodeksie pracy nie został określony nigdzie maksymalny czas jej trwania. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej możliwość zawierania umów na czas określony została znacząco ograniczona ( głównie z powodu nadżyć). Ograniczenie to polega na tym że zawarcie trzeciej kolejnej umowy na czas określony jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony ( z kolei kolejne ograniczenia do tej regulacji wprowadziła ustawa antykryzysowa).

Umowa na czas wykonania określonej pracy - czas jej trwania określony jest poprzez wskazanie czynności z wykonaniem której ulega ona rozwiązaniu. Co do zasady takiej umowy nie można wypowiedzieć.

Umowa na zastępstwo - czas trwania takiej umowy zależy od czasu w jakim powróci do pracy pracownik zastępowany, nie może być to jednak więcej niż 3 lata.

Zawarcie każdej  wymienionych umów może być poprzedzone zawarciem umowy na okres próbny, której czas trwania nie może jednak przekroczyc 3 miesięcy.

Licencja: Creative Commons
3 Ocena