Past Simple to podstawowy czas który służy do komunikacji w przeszłości i odpowiada polskiemu czasowi przeszłemu. Jest to dość łatwy czas , nierzaz nauczyciele uważają iż Present Simple jest dużo trudniejszy dla początkującego ucznia.

Data dodania: 2009-10-23

Wyświetleń: 3040

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 3

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Past Simple to czas który służy do określenia wydażeń które miały miejsce w przeszłości. Tworzy się go bardzo łatwo do pomiotu  dodaje się czasownik z tak zwanej II kolumny lub też ed jeżeli jest regularlny. Schemat zdania jest następujący.

Poszłem do kina. I went to the cinema. ( aj łent tu de sinema). I - podmiot wyrażony zaimkiem , czasownik wyrażony II kolumną czyli went. W słowniku mamy trzy kolumny I kolumnę -go, II kolumnę went ( przesłość ) III kolumna gone( perfect).

Przez wszystkie osoby mamy te same formy w Past Simple, nie dochodzi do zmian jak w trzeciej osobie liczby pojedynczej w Present Simple. By to lepiej wyjaśnić.

I went to the cinema. ( Ja poszłem do kina czytamy aj łent tu de cinema)

You went to the cinema. ( Ty poszłeś do kinaczytamy  ju łent tu de sinema)

He went to the cinema. (on poszedł do kina czytamyHi łent tu de sinema)

She went to the cinema. (ona poszła do kina  szi łent tu de sinema)

We went to the cinema. ( my poszliśmy do kina czytamy łi łent tu de sinema)

You went to the cinema. ( poszli do kina, czytamy ju łent tu de sinema)

They went to the cinema. (oni poszli do kina , czytamy  wej łent tu de sinema )

schemat  zdania w Past Simple zaimek + czasownik ( II kolumna) + określniki

Mamy czasowniki regularne które nie są w tablicach np.

work-worked, clean-clean, wash-washed.

Do tematu dodajemy ed. np. work-worked

I worked in the company. ( pracowałem  w spółce - czytamy aj łekd in de kompany)

You worked in the company. ( ty pracowałeś w spółce- czytamy ju łekd in de kompany )

He worked in the company. ( on pracował w spółce -czytamy  hi łekd in de kompany)

She worked in the company. ( ona pracowała w spółce -czytamy szi łekd in de kompany)

We worked in the company. ( my pracowaliśmy w spółce - czytamy  - łi łekd in de kompany)

You worked in the company. ( pracowaliście w spółce- czytamy -ju łekd in de kompany)

Przeczenia tworzymy przez did not które stawiamy do formy podstawowej czasownika.

Schemat zdania przeczącego wygląda w ten sposob

podmiot + did not + czasownik w formie podstawowej np.

I did not work in the company.

You did not work in the company.

He did not work in the company.

She did not work in the company.

We did not work in the company.

They did not work in the company.

Pytania tworzymy przez operator did który stawiamy do zaimka i do casownika w formie podstawowej

schemat  Did + zaimek + czasownik w formie postawowej np.

Did I work in the company ?

Did you work in the company ?

Did he work in the company?

Did she work in the company?

Did we work in the company?

Did you work in the company?

Did they work in the company?

Czas Past Simple stosujemy do wydażeń mininionych np. co było kiedyś.

Pracowałem wczoraj.

I worked yesterday.

Poszłem do kina.

I went to the cinema.

Byłem na wakacjach.

I was on holiday.

Kiedy byłem na wakacjach widziałem interesujące budowle z minionych wieków.

When I was on holiday I saw interesting buildings from the past.

II Wojna Światowa wybuchła w 1939 roku.The  Second World War II broke out in 1939.

Królowa Wiktoria rządziła długo.

Queen Victoria ruled for a long time.

Licencja: Creative Commons
-1 Ocena