Na czym polega system skróconego tygodnia pracy...

Data dodania: 2009-08-10

Wyświetleń: 2584

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Praca w systemie skróconego tygodnia pracy, polega na tym, że pracownik wykonuje swoją pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu. Aby pracownik mógł pracować w takim systemie czasu pracy, to pracodawca musi wydłużyć mu dobowy wymiar czasu pracy maksymalnie do 12 godzin. Okres rozliczeniowy dla tego systemu czasu pracy to 1 miesiąc. Pracodawca może wprowadzić pracownikowi taki system czasu pracy niezależnie od rodzaju i organizacji jego pracy.

Najważniejszymi cechami, które charakteryzują system skrócony tygodnia pracy są :

pracownik świadczy swoją pracę mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia

pracodawca wydłuża mu dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin dziennie

okres rozliczeniowy dla tego systemu czasu pracy wynosi 1 miesiąc

Jeżeli chodzi o pracę w godzinach nadliczbowych to nie ma zakazu dla pracodawcy, aby zlecał pracownikowi, którego zatrudnia w systemie skróconego tygodnia pracy, pracę po godzinach.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna, gdy :

trzeba przeprowadzić akcje ratowniczą, która ma na celu ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, ochronę mienia lub środowiska, a także usuniecie awarii

gdy zaistnieją szczególne potrzeby pracodawcy

Pracownik wykonując pracę w godzinach nadliczbowych, wykonuje ją ponad obowiązujące go normy czasu pracy. W przypadku systemu skróconego tygodnia pracy, będzie to praca ponad maksymalną 12-godzinną normę dobową pracownika oraz ponad tygodniową normę czasu pracy, która wynosi 40 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Pracownik, aby mógł pracować w systemie skróconego tygodnia pracy, musi złożyć u pracodawcy wniosek z prośba o zastosowanie takiego systemu czasu pracy.

Wniosek powinien zostać złożony na piśmie, a we wniosku pracownik wskazuje w jakie dni tygodnia i przez ile godzin chce świadczyć pracę.

Według kodeksu pracy w systemie skróconego tygodnia pracy, nie mogą być zatrudnieni :

pracownik, którego pracodawca zatrudnia na stanowisku, gdzie występuje przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia

pracownica w ciąży

pracownik, który opiekuje się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez jego zgody....
Licencja: Creative Commons
2 Ocena