Zasiłek chorobowy pracownika, który utracił pracę ...

Data dodania: 2009-08-06

Wyświetleń: 2345

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pracownik, który stracił pracę, ma prawo otrzymywać od pracodawcy zasiłek chorobowy. Istnieją w prawie pracy takie zapisy, które pozwalają na uzyskanie przez pracownika wynagrodzenia za czas choroby nawet 3 miesiące po rozwiązaniu stosunku pracy.

Dzieje się tak wtedy :

Kiedy pracownik zachoruje w czasie 14 dni, od momentu rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, a choroba trwa dłużej niż 30 dni.

W podobnej sytuacji są pracownicy, którzy zachorują na chorobę zakaźną, w takim przypadku lekarz musi stwierdzić, że choroba ta rozwijała się 30 dni i wtedy, nawet jak pracownik zachoruje 3 miesiące po ustaniu stosunku pracy może liczyć na zasiłek chorobowy.

Są jednak sytuacje kiedy pracownik w żadnym przypadku nie otrzyma pieniędzy ani z ZUS, ani od pracodawcy…

I tak :

Zasiłek chorobowy nie przysługuje osobom :

* z ustalonym prawem do reny lub emerytury z tytułu niezdolności do pracy (nie obowiązuje osób z prawem do renty wyrównawczej, socjalnej)

* jeżeli ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

* nie nabyła prawa do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu (w przypadku pracowników 30 dni)

Do zasiłku chorobowego nie ma prawa także osoba, która po ustaniu stosunku pracy, kontynuowała lub podjęła działalność zarobkową na której podstawie była objęta ubezpieczeniem chorobowym, a także gdy podjęta działalność mimo, że nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem chorobowym, zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.

Zasiłek chorobowy nie należy się także osobie, która jest niezdolna do pracy i nie ma prawa do ubezpieczenia chorobowego, a ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu prawa do zasiłku.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena