Masz niskie dochody?? Twoje dzieci zaczynają naukę w szkole?? A czy wiesz że państwo przewidziało pomoc dla Ciebie?? Dzięki niej łatwiej będzie Ci pokryć koszty związane z zakupem podręczników. Chcesz wiedzieć więcej?? Czytaj dalej o wyprawce szkolnej:)

Data dodania: 2009-05-01

Wyświetleń: 3077

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pewnie nie każdy wie (dlatego to piszę) ale ubogim rodzinom przysługuje pomoc finansowa na zakup podręczników dla dzieci. Oczywiście pomoc nie jest dla każdego i trzeba spełniać wymogi określone w przyjętej 27 kwietnia 2009 roku przez Radę Ministrów uchwale w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – Wyprawka szkolna oraz projekcie rozporządzenia określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zgodnie z rozporządzeniem o wyprawkę szkolną mogą starać się rodzice dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2009/2010 w klasach I–III szkoły podstawowej, w I klasie gimnazjum oraz w szkołach artystycznych.

Drugi warunek - to kryterium dochodowe. Jest ono takie samo jak w ustawie o pomocy społecznej i wynosi 351,00zł na jedną osobę w rodzinie. Jest to oczywiście dochód netto. W szczególnych przypadkach wyprawkę szkolną mogą otrzymać dzieci z rodzin o wyższych dochodach. Jednakże liczba tych "szczególnych przypadków" nie może przekroczyć w gminie 10% ogólnej liczby uczniów, które otrzymają to wsparcie.

Wnioski o wyprawkę szkolną można składać u dyrektora szkoły, do której będzie chodziło nasze dziecko.

Pomoc na zakup podręczników wynosi odpowiednio:

* 150 zł dla ucznia I i II klasy szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I i II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
* 180 zł otrzyma uczeń III klasy szkoły podstawowej i III klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
* 280 zł otrzyma uczeń I klasy gimnazjum i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz I klasy ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych.

Rząd przewiduje, że z programu skorzysta około 550 tys. uczniów. Na ten cel przeznaczone zostanie w tym roku 104 mln zł.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena