Ekologia i Ochrona Środowiska

Lista artykułów

Rodzaje treści
Okres
post

Ochrona wód

Termin ochrona wód oznacza wszelkie działania techniczne oraz organizacyjno-prawne, których celem będzie zachowanie bądź przywrócenie wodom naturalnym wymaganej, pełnej przydatności jakościowej a także zachowanie równowagi bilansu wodno-gospodarczego kraju.