W ostatnim czasie na świecie obserwujemy duży trend, jeśli chodzi o recykling i ochronę środowiska. Powstała nawet grupa, która zajmuje się recyklingiem opakowań termoformowanych PET i prowadzi badania nad tymi opakowaniami określając najbardziej opłacalne i praktyczne sposoby ich odzyskiwania. Grupa ma nadzieję, że dzięki tym badaniom uda się osiągnąć porozumienie, co do najważniejszych możliwości zwiększenia recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych.

Data dodania: 2022-05-23

Wyświetleń: 347

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Recykling opakowań z tworzyw sztucznych

Według ostatnich analiz globalny rynek opakowań termoformowanych szacowany był na 40 miliardów dolarów i rósł w tempie 4,7% rocznie od 2019 roku. PET miał największy udział w segmencie materiałów na globalnym rynku opakowań z tworzyw sztucznych. Tworzywo to jest stosowane w kubkach, pokrywkach, miskach, pojemnikach na produkty, pojemnikach na wynos, a także w popularnych tackach PET oraz w innych rodzajach opakowań konsumenckich. Podaje się, że ilość materiału PET poddanego recyklingowi stale rośnie a większość zostaje przechwycona w belach butelek PET i przetworzona wraz z butelkami przez firmy odzyskujące PET, które przyjmują je w określonych procentach wagi beli. Jednak wraz ze wzrostem recyklingu opakowań poddanych termoformowaniu, wzrasta również udział opakowań PET w gospodarstwach domowych. Produkty termoformowane stanowią wyzwanie dla przetwórców, gdy są mieszane z butelkami PET. Na niektórych opakowaniach termoformowanych stosuje się etykiety wrażliwe na nacisk, które mogą być trudne do usunięcia w procesie mycia. Podczas przetwarzania wytwarzają one również więcej drobnych cząstek, a ich gęstość nasypowa różni się od gęstości butelek PET, co utrudnia łączne przetwarzanie tych materiałów. W ramach badania zostanie dokładniej zbadana ta kwestia, jak również inne potencjalne ścieżki odzysku PET. Z ostatnich badań wynika, że opakowania typu tacki PET mogą być i są poddawane recyklingowi, choć stanowią pewne techniczne i logistyczne wyzwanie w zakresie zbiórki i sortowania.  Celem ostatnich badań było ustalenie potencjalnych ograniczeń i przeszkód, opłacalności, kosztów i związanych z tym wskaźników recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych na terenie miasta oraz innych potencjalnych sposobów recyklingu. Tacki PET poddane recyklingowi mogą być wykorzystywane do produkcji nowych pojemników PET, taśm i innych rodzajów opakowań, a także w zastosowaniach związanych z włóknami poliestrowymi.

Opakowania z tworzyw sztucznych stanowią opłacalny surowiec. Rośnie również liczba rynków, które są zainteresowane wykorzystaniem materiału z recyklingu i należy znaleźć jedynie dobry sposób, aby go dostarczać. W przyszłości na pewno zostanie wykorzystana wiedza połączonych organizacji partnerskich na temat potencjalnych przeszkód technicznych, logistycznych i rynkowych w zwiększeniu recyklingu opakowań PET. Okazuje się, że znane na rynku marki chcą używać w swoich opakowaniach większej ilości PET pochodzącego z recyklingu, ale potrzebują cennych zasobów z recyklingu lokalnego. Znalezienie sposobu na zbieranie i recykling opakowań termoformowanych pozwoli społecznościom na zwiększenie wskaźników recyklingu, a jednocześnie zapewni branży cenny surowiec wtórny.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena