Wizyta komornika z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych, jeśli jednak przez zbyt długi czas zalegamy ze spłatą długu jest ona nieuchronna. Wiele osób posiada jednak błędne wyobrażenia o tym, jak wygląda praca komornika. 

Data dodania: 2016-06-14

Wyświetleń: 733

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Co może zająć komornik?

Każdy urzędnik na tym stanowisku musi działać zgodnie z obowiązującym przepisami, które ściśle określają, jakie dobra należące do dłużnika mogą zostać zajęte na rzecz spłaty wierzyciela.

Dobra na licytację

Lista przedmiotów, które podlegają zajęciu jest dość obszerna, znajdują się na niej między innymi meble, wyposażenie domu, sprzęty RTV i AGD, pojazdy mechanicznie. Każdy z nich po oszacowaniu wartości trafia na publiczną aukcję, z której dochody posłużą na spłatę długu właściciela. Warto wiedzieć, że komornik może zająć nie tylko rzeczy, które są własnością dłużnika, ale również te, które znajdują się w jego posiadaniu. To oznacza, że jeśli dłużnik korzysta z pożyczonego samochodu albo komputera, to te przedmioty również mogą zostać zajęte, mimo że zgodnie z prawem nie jest ich właścicielem. W takiej sytuacji zajęte dobra można odzyskać na drodze sądowej. Zajęciu podlegają również wszelkie nieruchomości – domy, działki, mieszkania, garaże. Tutaj kolejna uwaga: sprzedaż, przepisanie własności nieruchomości lub inne formy przekazania praw do niej nie zmieniają jej statusu, jeśli została już zajęta przez komornika. Z tego powodu należy dokładnie upewnić się, czy kupowany dom lub mieszkanie nie jest obiektem licytacji. Dotyczy to również ruchomości.

Czego komornik nie może zabrać?

Nie wszystkie dobra mogą zostać zajęte przez komornika. Do tej grupy zaliczają się przede wszystkim rzeczy, które są niezbędne do przeżycia dłużnika oraz osób znajdujących się na jego utrzymaniu, a więc: zapasy żywności i opału, ubrania, sprzęty i surowce niezbędne w pracy zarobkowej dłużnika (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych). Kolejną grupę przedmiotów stanowią przedmioty niezbędne do nauki oraz przedmioty posiadające dla dłużnika wartość emocjonalną, np. dewocjonalia, odznaczenia. Zwierzęta hodowlane również podlegają ograniczeniu – jeśli komornik zajmuje stada należące do dłużnika, prawo nakazuje pozostawienie z nich jednej krowy, dwóch kóz lub trzech owiec.

Co z innymi dobrami?

Wbrew powszechnej opinii komornik może zająć nie tylko dobra materialne, takie jak samochód czy meble. W jego uprawnieniach mieści się również możliwość zajęcia pensji dłużnika, jego akcji, udziałów lub ściągnięcie należności bezpośrednio z rachunku bankowego. O tym, w jakiej formie dług ma zostać spłacony decyduje sam wierzyciel za pomocą wniosku o wszczęcie egzekucji. Komornik jest zobowiązany do wypełnienia zawartych w nim postanowień, nie może zająć dóbr, które nie zostały wymienione przez wierzyciela.

Korzystając z usług doświadczonego komornika sądowego takiego jak np. Kancelaria Komornicza w Tarnowie, możemy mieć pewność, że nasz dług zostanie spłacony w szybkim terminie.

Licencja: Creative Commons