Prawo i postępowanie cywilne to temat obcy dla wielu z nas. Warto wiedzieć o nim coś więcej, choćby ze względu na możliwość zetknięcia się z jego przepisami i zasadami w każdej chwili.

Data dodania: 2015-02-24

Wyświetleń: 1089

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Prawo cywilne dla początkujących

Postępowanie cywilne stanowi jedną z podstawowych form postępowania sądowego. Jego celem jest rozpoznanie, a następnie rozstrzygnięcie sporów cywilnoprawnych należących do właściwych sądów powszechnych. Spory te stanowią zdecydowaną większość wśród spraw cywilnych, a procedura ich rozstrzygania uregulowana jest przede wszystkim przez kodeks postępowania cywilnego.

 

Kto rozstrzyga sprawy z zakresu prawa cywilnego?

 

Postępowanie cywilne możemy podzielić na cztery części, a więc na postępowanie rozpoznawcze, zabezpieczające, egzekucyjne oraz postępowanie z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Procedura cywilna obejmuje swoją kuratelą sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i kilku innych.

 

Rozpoznawaniem spraw z tego zakresu zajmują się sądy powszechne (rejonowe, okręgowe i apelacyjne). Postępowanie cywilne najczęściej toczy się przed sądem rejonowym, dużo rzadziej przed sądem okręgowym, gdyż do jego właściwości należą sprawy z zakresu prawa autorskiego, prasowego, prawa niemajątkowego oraz roszczenia dochodzone wraz z nimi, które swoją wartością nie przekraczają 75.000 zł. W przypadku postępowania odwoławczego, właściwym sądem będzie sąd okręgowy lub administracyjny – w zależności od tego, jaki sąd wydał rozstrzygnięcie, od którego złożyliśmy środek odwoławczy. Sąd najwyższej instancji, a więc Sąd Najwyższy, rozpoznaje wyłącznie skargi kasacyjne (całkowite unieważnienie procesu wraz z wyrokiem), skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz zażalenia na postanowienie sądu II instancji, który ową skargę odrzucił.

 

Skład sędziowski

 

Jedną z podstawowych zasad procesu cywilnego jest to, że w przeciwieństwie do procesu karnego sprawę rozpoznaje tylko jeden sędzia. Wyjątkami od tej reguły są sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego (oprócz spraw o alimenty). W tych przypadkach w procesie bierze udział tzw. czynnik społeczny, a więc dwaj ławnicy. Dopiero sąd odwoławczy orzeka w składzie trzech sędziów zawodowych, poza jedynie postępowaniem uproszczonym, gdzie apelacja rozpoznawana jest również jednoosobowo.
 

Licencja: Creative Commons