Zawód adwokata wiąże się z uznaniem, prestiżem oraz panuje powszechna opinia w społeczeństwie, że, adwokat  jest to profesja, która może liczyć na wyoską gratyfikację finansową. Jednak droga do tego aby zostać adwokatem jest długa oraz wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń.

Licencja: Creative Commons

Data dodania: 2015-01-24

Wyświetleń: 2029

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

ARTYKUŁ

0głosów
Jak zostać adwokatem

Konieczne jest aby osoba, która zainteresowana jest wykonywaniem zawodu jakim jest adwokat ukończyła magisterskie studia prawnicze, odbyła stosowaną aplikacją zakończoną egzaminem i zastałą wpisana na listę adwokatów, którzy są uprawnienie do wykonywania zawód. Dyplom potwierdzający ukończenie studiów prawniczych może być wydany przez uczelnię w Polsce lub za granicą, pod warunkiem, że nasz kraj ma podpisaną stosowaną umów. Studia prawnicze, zgodnie z przyjętymi w naszym kraju zasadami dotyczącymi edukacji muszą zakończyć się obroną pracy magisterskiej. Jak już wspomniano, kolejnym km jaki musi wykonać przyszły adwokat toruń jest ubieganie się o aplikację adwokacką. Tutaj konieczne jest zdanie stosownego egzaminu. Jest to jeden z najtrudniejszych egzaminów. Przewidziano go na cztery gdoziny zegarowe i składa się ze 150 pytań. Każde pytanie ma jeden punkt, aby egzamin został zaliczony trzeba minimalnie uzyskać 100 punktów. Ponadto przystępując do egzaminu aplikacyjnego kandydat na adwokata musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Pytania dotyczą ogólnej wiedzy prawnej z wszystkich dziedzin. W trakcie trwania aplikacji kandydat musi mieć swojego opiekuna. Aplikacja zasadniczo trwa trzy lata, a po jej zakończeniu przyszły adwokat toruń musi ponownie zdać egzamin. Tym razem obejmuje on zakres prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego. Po zdanym egzaminie adwokat toruń zostaje wpisany na listę i może świadczyć usługi prawne. Koniecznie należy również pamięta, ze jest to zawód, w którym człowiek uczy się całe życie. Nie tylko musi być na bieżąco z wszystkimi zmieniającymi się przepisami, ale potrzeba mu jest również gruntowna wiedza psychologiczna, aby choc trochę wejrzeć w głąb swojego klienta. 

Licencja: Creative Commons