Zasady stosowania monitoringu wciąż budzą sporo kontrowersji. Kamery przemysłowe są obecne już niemal wszędzie - na rogach ulic, w sklepach, szkołach, kinach, galeriach handlowych, hipermarketach, środkach komunikacji miejskiej, a nawet lasach.

Data dodania: 2014-04-18

Wyświetleń: 2192

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Ustawa o monitoringu wizyjnym. Teoria a praktyka

Na szeroką skalę stosowane są także w zakładach pracy, mając chronić obiekty i towary przed ewentualnymi włamaniami i kradzieżami, a także pozwalać pracodawcy na monitorowanie poziomu zaangażowania oraz efektywności zatrudnianych przez niego pracowników.

Zdania są podzielone
Zwolennicy monitoringu wskazują na fakt, że zapewniają one bezpieczeństwo zarówno w przestrzeni publicznej, jak i zamkniętej przestrzeni przemysłowej. Uważają, że monitorowanie stało się już zjawiskiem na tyle powszechnym, że nie powinno budzić sprzeciwu czy też wzburzenia. Znakomita większość ludzi opowiada się jednak przeciwko takiemu podejściu, wskazując na przesadną ingerencję państwa oraz podmiotów prywatnych w osobiste życie jednostki. Jak pokazują statystyki, większość z nas nie życzy sobie stałej obserwacji, a stosowane na szeroką skalę kamery przemysłowe uważa za niepokojący symptom tworzenia państwa Wielkiego Brata, przed którego czujnym okiem nic nie zdoła się ukryć.

Polacy chcą ustawy
Co więcej, ponad dziewięćdziesiąt procent Polaków żąda sporządzenia ustawy, która poddałaby monitoring właściwym regulacjom, dookreśliła warunki stosowania go oraz klarownie i jednoznacznie rozwiązała najbardziej sporne kwestie. Ponieważ polskie prawo wciąż zdaje się w tym aspekcie kuleć, a teoria nie nadąża za praktyką, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwają prace nad projektem ustawy o monitoringu wizyjnym.

Nowa ustawa ma określić, gdzie i kiedy telewizja przemysłowa powinna mieć rację bytu. Stosowana zarówno przez instytucje państwowe, jak i osoby prywatne, nazwana bywa też w CCTV, co stanowi skrót od angielskiego zwrotu closed-circuit television, czyli telewizji o zamkniętym obwodzie. Jej podstawową rolą jest zapewnienie monitorowanej przestrzeni i funkcjonującym w niej ludziom stuprocentowego bezpieczeństwa.

Jakie zmiany wprowadzi ustawa o monitoringu wizyjnym?
W myśl nowych założeń, ustawa określi, komu i w jakich okolicznościach przysługuje wgląd do nagrań, jakie prawa posiadają osoby monitorowane i na kim spoczywać ma odpowiedzialność za ochronę zarejestrowanego obrazu. Wprowadzi ona także instytucję administratora systemu monitoringu oraz określi konsekwencje, jakie grozić będą za nieoznaczanie miejsc, w jakich zainstalowane zostały kamery oraz za instalowanie ich w miejscach, w których naruszałoby to godność rejestrowanej za pomocą monitoringu osoby.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena