Coaching wg ICF zakłada, że to Klient dysponuje najlepszą wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do zmiany, jakie są potrzebne do zmiany oraz osiągnięcia postawionego celu. Zadaniem coacha jest wydobycie tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już ma. Poznaj czym jest coaching i jak może Ci pomóc.

Data dodania: 2014-03-17

Wyświetleń: 1710

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Coaching wg ICF zakłada, że to Klient dysponuje najlepszą wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do zmiany, jakie są potrzebne do zmiany oraz osiągnięcia postawionego celu. Zadaniem coacha jest wydobycie tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już ma.

5 mocnych zasad coachingu

  • Ludzie są w porządku tacy, jacy są. Nikt nie jest w błędzie i nie jest ,,popsuty”. Nikogo nie trzeba naprawiać.
  • Każdy dysponuje wszystkimi zasobami,  jakich potrzebuje, by osiągnąć swój cel.
  • Ludzie podejmują najlepsze decyzje,  jakich potrzebuje, aby osiągnąć cel.
  • Ludzie podejmują najlepsze decyzje, do jakich mają dostęp w danym momencie.
  • Za każdym zachowaniem człowieka stoi pozytywna intencja.
  • Zmiana jest nieunikniona.

Ad. Ludzie są w porządku tacy, jacy są. Nikt nie jest w błędzie i nie jest ,,popsuty”. Nikogo nie trzeba naprawiać.

Oznacza to w praktyce, że klienta nie trzeba naprawiać, lecz konstruktywnie towarzyszyć w osiągnięciu postawionego przez niego celu. To pozwala uzyskać równowagę pomiędzy reprezentowanymi już przez klienta postawami oraz wynikającymi z nich wartościami, a postawami , które klient zdecydował się właśnie rozwinąć. Dzięki temu klient zachowuje balans między już stosowanymi strategiami i wynikającymi z nich korzyściami oraz nowymi strategiami, które chce wypracować.

Ad. Każdy dysponuje wszystkimi zasobami,  jakich potrzebuje, by osiągnąć swój cel.

Coaching wychodzi z założenia, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Dlatego właśnie coaching nie jest doradztwem. Coach nie daje gotowych rozwiązań, ale wierzy, że klient sam je wypracuje.  Coach ma pytania, klient ma odpowiedzi i rozwiązania. Takie właśnie podejście skupia uwagę klienta na pozytywach oraz na postrzeganiu swoich umiejętności i zdobytego doświadczenia, jako mocnych stron. Klient wówczas zaczyna postrzegać otaczającą go rzeczywistość, jako pełną okazji, szans i możliwości do realizacji swoich celów.

Ad. Ludzie podejmują najlepsze decyzje,  jakich potrzebuje, aby osiągnąć cel.

Stwierdzenie to oznacza, że nie ma na świecie człowieka, który spośród dostępnych mu możliwości wybierze gorszą. Ta rozbieżność w ocenie wyboru wynika jedynie z odniesienia do różnych systemów wartości. Dlatego właśnie coach nie ocenia ani samego klienta, ani podejmowanych przez niego decyzji. W zamian jest świadom, że tylko klient może właściwie ocenić, jakie rozwiązanie jest dla niego najlepsze, ponieważ to on najlepiej zna siebie i system, w którym funkcjonuje. Rolą coacha jest wyłącznie wspieranie klienta w dotarciu do jego własnych, najlepszych wyborów.

Ad. Za każdym zachowaniem człowieka stoi pozytywna intencja.

W praktyce oznacza to, iż każde nasze lub cudze, nawet z pozoru negatywne zachowanie, które ma miejsce wynika z pozytywnej intencji, wartości, idei, potrzeby ( chęć pomocy, uniknięcia bólu, cierpienia, strachu, bólu, z miłości, troski) tylko sposób, strategia może być źle dobrana, nietrafiona, nieadekwatna i dlatego czasem może przynieść niezamierzony skutek, być źle odebrana ( np. jako atak, wtrącanie się, wymądrzanie, nadopiekuńczość, złośliwość etc…). Coach pomaga za pomocą swoich metod dotrzeć do rdzennej wartości, potrzeby, pierwotnej intencji stojącej za określonym działaniem, nad którym pracuje klient. Po odkryciu tej pozytywnej intencji pomaga klientowi obrać inny sposób jej realizacji, który będzie ekologiczny.

Ad. Zmiana jest nieunikniona.

Jedno tylko jest pewne w naszym życiu – zmiana. Czy chcemy czy nie świat jest zmienny i człowiek też. Wiele czynników na nas oddziałuje, wpływa i w wyniku tego zachodzą w nas zmiany. Czasem duże, czasem małe, czasem na lepsze, a czasem na gorsze. Coach pomaga klientowi wprowadzać świadomie zmiany na lepsze w najistotniejszych dla niego obszarach życia.

 

Interesuje Cię praca ze mną nad Twymi celami życiowymi? Zapoznaj się z ofertą i umów się na darmową konsultację, by przekonać się czy coaching jest dla Ciebie, poznać zasady pracy i omówić Twoją sytuację. 

Licencja: Creative Commons
1 Ocena