Podczas lektury to, co wzbudziło moje zainteresowanie i co mi bardzo odpowiada to filozofia coachingu co active, która zakłada, że zarówno coach i klient są aktywni podczas sesji, a samo podejście opiera się na takich założeniach jak: klient jest kreatywny, agenda pochodzi od niego, coach podąża za klientem z chwili na chwilę.

Data dodania: 2020-12-20

Wyświetleń: 408

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

RECENZJA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Rozpoczynając lekturę miałam bardzo duże oczekiwania, co do merytoryki tej pozycji. Oczekiwałam konkretnych wskazówek, metodyki pracy z Klientem, schematów prowadzenia sesji. W pierwszej chwili będąc w połowie pozycji poczułam lekkie rozczarowanie i pojawiły się myśli: „Jak to nie ma wzorów, modeli?” (mam na myśli szczegółowy rozpisane kroki prowadzenia sesji). Po lekturze całości zrozumiałam, że w coachingu nie ma jednej drogi i schematu, bo jeśli coach podąża za Klientem to każda sesja będzie inna i wymaga podjęcia różnych działań i zastosowania różnych narzędzi przez coacha. To, co jest stałe to ogólny schemat działań, który powinien zaistnieć podczas pracy z Klientem tzn. zawarcie sojuszu, zdefiniowanie przez Klienta agendy itd. Książka dała mi wiele informacji przede wszystkim o roli coacha i umiejętnościach, jakie powinien posiadać, aby móc pracować z Klientami. Pozycja skłoniła mnie do autorefleksji nad moim poziomem kluczowych umiejętności, a szczególnie związanych z poziomami słuchania. Według mnie lektura napisana jest w stylu coachingowym i czytając ją miała poczucie, że sama doświadczam coachingu, ponieważ styl opisów i przede wszystkim pytania i przykłady mobilizowały do refleksji i zadawania sobie pytań: „Jak to jest u mnie?”. Moje poczucie jest takie, że lektura pozycji przygotowała mnie do odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś gotowa do podążania tą drogą?” tzn. czy mając obraz roli, umiejętności jakie powinien posiadać coach jestem gotowa do pracy w tym zawodzie. Czytając niektóre rozdziały miała poczucie niedosytu, tzn. w mojej opinii zbyt ogólnikowo potraktowany został podrozdział i budziło to moją ciekawość np. opis homeostazy i zanurzenia: brakowało mi tu informacji, co konkretnie może zrobić coacha, kiedy następuje ten etap w pracy z Klientem. Teraz przychodzi mi taka myśl, czy autorzy książki poprzez taki opis chcieli rozwijać jedną z kluczowych umiejętności w coachingu, jaką jest ciekawość? Trudno odpowiedzieć. U mnie takie się zadziało.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena