Profil Użytkownika

Emisja głosu dla nauczycieli

Emisja głosu dla nauczycieli

Jedną z grup zawodowych, która potrzebuje zajęć z emisji głosu są nauczyciele. To oni codziennie muszą używać swojego głosu. Ktoś mógłby powiedzieć no tak ja też przecież używam swojego głosu codziennie po kilka godzin. Owszem inni też używają głosu często jednak sądzę, że nie muszą pracować w tak specyficznych warunkach.