Skuteczność i sukces menadżera czy sprzedawcy zależy od jego kompetencji oraz umiejętność szybkiego dostosowania się do zaistniałej sytuacji. Ci, którzy doskonale panują nad swoimi emocjami, posiadają świadomość własnego ciała, głosu, wrażenia wywieranego na innych, no i są przygotowani merytorycznie - wygrywają.

Data dodania: 2007-05-05

Wyświetleń: 5710

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

Stare porzekadło „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” cały czas jest aktualne.

Czy ktoś może kwestionować to, że zawodowy aktor posiada olbrzymią świadomość swojego ciała, głosu i emocji? Aktor jest pewny wrażenia jakie wywiera na innych.

Istnieje wiele technik budowania wizerunku osobistego, jednak tylko niektóre z nich wykorzystują do tego mieszankę elementów psychologii oraz właśnie gry aktorskiej.

Tymczasem gest, mimika, ton głosu, poruszanie się i wreszcie słowa, wpływają na budowę naszego wizerunku oraz na relacje z otoczeniem. Dzięki panowaniu nad tymi elementami, to co chcemy przekazać i co chcemy osiągnąć jest łatwiejsze do zrealizowania, ponieważ stajemy się bardziej wiarygodni. Oczywiście umiejętności aktorskie same w sobie nie są wystarczające aby osiągać sukcesy w negocjacjach, sprzedaży czy innych dziedzinach biznesu. Dopiero w połączeniu z odpowiednimi elementami psychologii dają zadowalające rezultaty. Należy jednak pamiętać, że sukces zbudowany na nieodpowiednim fundamencie będzie krótkotrwały, a zamiast zysków w przyszłości przyniesie straty. Dlatego bardzo istotne jest żeby w parze z tymi umiejętnościami szły takie wartości jak etyka zawodowa i uczciwość. Kiedy mówimy o wykorzystaniu elementów aktorstwa, świadomości ciała, emocji itd., nie myślimy o chęci manipulacji, a o zyskaniu odpowiednich cech, które posłużą nam do wzmacniania wiarygodności jedynie prawdziwych przekazów.

Aktorstwo w biznesie czyli budowanie roli

Umiejętności aktorskie pozwalają szybciej i skuteczniej wchodzić w wyznaczone zadania. Dzięki nim o wiele łatwiejsze jest rozdzielenie i zagranie ról np. w zespole negocjacyjnym. Przygotowując się do negocjacji zaczynamy od analizy celu, poprzez wybranie odpowiednich narzędzi, aż do zbudowania przekonujących postaci. Komponuje się role wzorcowe. Dla naszych potrzeb mogą to być postacie silne, opanowane czy entuzjastyczne i spontaniczne. Odpowiednio przygotowana rola stworzy skuteczną postać, której o wiele łatwiej będzie osiągnąć cel. W pracy niejednokrotnie podjęcie jakiejś decyzji jest dla nas wyjątkowo trudne, dlatego technika aktorskiego dystansu znacznie ułatwia nam ten proces.

Zrozum swoje ciało

Bardzo istotnym narzędziem, którym musimy nauczyć się posługiwać właściwie, jest ciało. Jeżeli chcemy być przekonujący, musimy rozumieć swoje ciało i panować nad nim. Jeżeli chcemy, aby odbierano nas jako pewnych siebie, nasze gesty muszą być stanowcze. Jeżeli po wykonaniu jakiegoś gestu zatrzymamy go na sekundę, uzyskamy wrażenie pewności siebie. Gesty i postawa muszą współgrać z tym, co mówimy. Na przykład podczas prezentacji, kiedy o czymś mówimy możemy stosować celowe pauzy, aby zbudować odpowiednie napięcie i jeszcze bardziej zainteresować słuchaczy. Podczas takiej pauzy nasze ciało i gesty również muszą na chwilę zastygnąć. Jednak nie na dłużej niż kilka sekund, aby zainteresowanie nie zmieniło się w zniecierpliwienie. Należy pamiętać o zasadzie, że nasze ciało wpływa na umysł, a umysł na ciało. Dzięki metodzie Sailing ship, budujemy odpowiedni sposób poruszania się, który jest odpowiedni do zajmowanej przez nas pozycji zawodowej i przystosowany do konkretnej sytuacji. Kierownik zespołu nie może chodzić drobnymi kroczkami, ponieważ będzie wyglądał śmiesznie. Jego krok musi być dystyngowany i poważny. Spuszczona głowa lub zgarbione plecy również nie dodadzą splendoru. Handlowiec, którego grupą docelową jest młodzież musi poruszać się energicznie i być entuzjastyczny, bo kiedy będzie zbyt poważny i stonowany nie osiągnie sukcesu. Kiedy natomiast towar jest ekskluzywny skierowany do poważnych biznesmenów, zachowanie sprzedawcy również powinno być ekskluzywne. Dostosowanie się do różnych sytuacji wymaga dużej świadomości swojego ciała i treningu pod okiem fachowców.

Steruj emocjami


Poważną przeszkodą w kontaktach z innymi jest nieumiejętność panowania nad emocjami. Często zdarza się, że przed ważnym spotkaniem zaczynamy się stresować. Wpływa to bardzo negatywnie nie tylko na nasz umysł, ale również na nasze ciało. Dochodzi do spięć mięśni w naszym organizmie. Czujemy się nie komfortowo, nierówno oddychamy, co w rezultacie wpływa na nasz głos i poważnie wpływa na osłabienie naszego wizerunku. Mimika twarzy zostaje poważnie ograniczona. W rezultacie jedynymi emocjami, które malują się na naszej twarzy jest strach i niepewność. Przed i podczas spotkania możemy zastosować technikę - Score of Breath. Między innymi dzięki stosowaniu pauz, odpowiedniego napięcia i rozluźnienia partii ciała oraz ruchu, eliminujemy niepożądane napięcia.

Dzięki technice kadrowania emocji możemy bardzo szybko doprowadzać się do różnych stanów - entuzjazmu, powagi, zamyślenia, wesołości, przygnębienia. Możemy nimi sterować tak jak robią to aktorzy. Wystarczy przypomnieć sobie jakąś sytuację, która przytrafiła nam się niedawno oraz była nacechowana emocjonalnie. Zwiększając i nadając ruch lub przybliżając obrazy w naszej głowie jesteśmy w stanie zintensyfikować doznawane emocje związane z danym obrazem. Możemy równie łatwo osłabić działanie emocji wykonując odwrotny proces, czyli je odsuwając, zwalniając ruch itp. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Również słowa są narzędziem za pomocą którego możemy wpływać na stan emocji tak swoich, jak i innych. Kiedy manager chce wyrazić swoje niezadowolenie z powodu pracy swojego zespołu i powie: „jestem wściekły!”- wywrze silniejsze wrażenie, ponieważ nacechowanie emocjonalne tego zdania jest wysokie. Jeśli jednak zamiast wyrazu „wściekły” użyje wyrazu „zły” - napięcie opadnie. Podobnie jest, gdy handlowiec powie „robimy to dobrze”. Wtedy nacechowanie emocjonalne jest tylko średnie. A wystarczy powiedzieć „robimy to z pasją”, a emocje pozytywne znacznie się podniosą.

Pamiętaj o oczach

Nie bez kozery mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Odpowiedni kontakt wzrokowy to istotny element skutecznej komunikacji. Metoda strong eye – pozwala na kontrolowanie tego elementu. To, że rozmówcy należy patrzeć w oczy, wie prawie każdy. Rozbiegane, zagubione spojrzenie świadczy o naszej niepewności. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego - jak może zaszkodzić nam nadmierne mruganie oczami. Kiedy robimy to zbyt często rozpraszamy jego uwagę, co może spowodować, że przestaje on skupiać się nad tym, co mówimy, a zaczyna się zastanawiać czy przypadkiem nie wpadło nam coś do oka. Dekoncentruje się i w rezultacie nasze argumenty mogą zostać nie usłyszane. Poza tym nadmierne mruganie podświadomie jest odbierane jako oznaka słabości czy nieszczerości. Przy wspomnianych już negocjacjach, czy prowadzeniu prezentacji, nasza silna pozycja, którą chcemy zachować może zostać przez to zachwiana. Jednak systematycznie wykonując proste ćwiczenia możemy wyeliminować ten efekt. Wystarczy m. in. przeskakiwać wzrokiem w różnych kierunkach, zatrzymując go na kilka sekund w każdym miejscu, pilnując się przy tym żeby nie mrugać.

Panuj nad głosem


Ton głosu jest równie ważny, co treść przekazu. Specjalistyczne badania dowodzą, że niski ton głosu podświadomie wpływa na słuchacza, wzbudzając w nim pozytywne emocje. Technika Deeply well, polegająca na umiejętnym budowaniu wizerunku własnych kompetencji poprzez świadome operowanie głosem wpływa na nasz aparat emisyjny, dzięki czemu możemy wykształcić pożądany ton głosu. Osoba przemawiająca, którą cechuje ciepły, niski głos jest odbierana przez słuchaczy jako postać bardziej wiarygodna. Słucha się jej z przyjemnością i ufnością. Osoby mówiące cicho, piskliwie, niewyraźnie są mało przekonujące. Czasami nawet wtedy, kiedy ich argumenty są jak najbardziej trafne.

Nadajemy, ale i odbieramy

Istnieją również metody wpływające na nasze postrzeganie wartości osób, rzeczy, czy idei. Czy zastanawialiście się Państwo na tym skąd np. wiemy czy ktoś jest niezwykle ważną i wypływową osobą, lub czy coś jest słuszne albo nie? Bardzo często wiemy to dlatego, że przekonuje nas do tego otoczenie i to nie tylko przy pomocy słów. Ogromne znaczenie ma również to, w jaki sposób z czymś się obchodzimy, jak to traktujemy, czy obdarzamy kogoś szczególnym szacunkiem. Czasami do uwiarygodnienia czy dowartościowania pewnych poglądów wykorzystuje się czyjś autorytet. Jest to technika -„Noble sand” - dzięki której można przekonać innych czy np. podawana kartka jest czymś bardzo cennym, czy tylko świstkiem papieru? Żyjemy w świecie, w którym wywieranie wpływu na innych ma ogromne znaczenie i jest wszechobecne.

Należy jednak zauważyć, że techniki i narzędzia perswazji, kreowania wizerunku osobistego same w sobie nie są niczym złym. A często pomagają zrozumieć własne ograniczenia.

Przedstawione metody, to narzędzia wpływu społecznego, które powstały w wyniku połączenia niektórych technik psychologii perswazji z warsztatem aktorskim i są z powodzeniem wykorzystywane w środowiskach biznesowych oraz politycznych.

Licencja: Creative Commons