Testament allograficzny nazywany jest potocznie urzędowym, gdyż sporządza się go w obecności osoby zajmującej określone stanowisko związane z pełnieniem władzy publicznej (wójt, prezydent etc.). Formalnie jest on odmianą testamentu zwykłego. 

Data dodania: 2012-10-24

Wyświetleń: 1597

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wymogi testamentowe

Aby możliwe było sporządzenie testamentu allograficznego, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Osobami uprawnionymi do przyjęcia oświadczenia spadkodawcy są m.in. wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu, sekretarz gminy, kierownik urzędu stanu cywilnego. Konieczna jest również obecność dwóch świadków przy tym testamencie, nie ma jednak przeszkód, aby była to większa liczba osób. Testator składa oświadczenie, które następnie jest spisywane, a potem odczytywane mu na głos. Jeśli wszystko się zgadza, testator musi taki dokument podpisać własnoręcznie.

Ograniczenia testamentu allograficznego

Testator testamentu allograficznego musi potwierdzić ustnie odczytany mu wcześniej projekt testamentu lub potwierdzić treść testamentu ustnego, który utracił moc. Z opcji testamentu allograficznego w ogóle nie mogą skorzystać więc osoby głuche lub nieme. Osoba, która odbiera oświadczenie od testatora, nie może być z nim spokrewniona, spowinowacona oraz pozostawać z nim w bliskim stosunku. 


Ponadto świadkowie też muszą spełniać określone zasady. Świadkowie - w wypadku testamentu allograficznego - nie mogą mieć ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego wyroku za fałszywe zeznania, nie mogą być niewidomi, głusi lub niemi. Świadkowie muszą posiadać umiejętność czytania, pisania i mówienia w języku, w którym spadkodawca sporządza testament. Co ważne, świadkowie nie mogą mieć w testamencie przewidzianej żadnej korzyści - podobnie ich małżonkowie, krewni lub powinowaci I i II stopnia.

Niedopełnienie któregokolwiek z wymogów dla testamentu allograficznego powoduje jego nieważność. Podobnie jak dokument urzędowy, testament allograficzny stanowi dowód postanowień zawartych w jego treści, podważenie takiego dokumentu jest bardzo trudne.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena