W części I pokazałam, jak rozpoznać zaburzenia w systemie czakr w ciele człowieka. Teraz przedstawiam wybrane, proste techniki, którymi można pracować z pacjentem podczas psychoterapii.

Data dodania: 2012-03-30

Wyświetleń: 2246

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wybrane metody pracy z zablokowanymi czakrami

Shalila Sharamon i Bodo J. Baginski w swojej „Księdze czakr” dzielą różne techniki harmonizowania czakr na dwie grupy:

1. techniki dostarczające danej czakrze częstotliwości właściwych jej naturalnym, regularnym wibracjom – bezpośrednia aktywizacja i oczyszczanie,

2. praca nad wewnętrzną postawą człowieka, która jest przeciwieństwem zachowań tworzących blokady.

Do pierwszej grupy należą m.in.:

koloroterapia – każda czakra ma swój charakterystyczny, wybijający się ponad inne, kolor, np. czakra podstawy – ognistoczerwony, czakra gardła – jasnoniebieski; terapia polega na otaczaniu się kolorem zablokowanej czakry (w ubiorze, w wyposażeniu mieszaknia, kolorze ścian itp.), 

muzykoterapia – słuchanie muzyki lub wyśpiewywanie dźwięków odpowiadających wibracjom chorej czakry, 

aromaterapia – stosowanie olejków zapachowych (w kominkach, w kąpieli, jako dodatek do olejku do masażu),

metody pracy z kamieniami szlachetnymi, żywiołami, siłami przyrody – każda czakra odpowiada innemu żywiołowi i kolorowi; metoda polega na uzupełnianiu określonego elementu w otoczeniu, np. gdy pracujemy z zablokowanym splotem słonecznym potrzebujemy więcej światła słonecznego i barwy żółto-złotej (przebywanie na słońcu, wśród łanów zbóż, słoneczników, czy noszenie biżuterii z cytrynem lub bursztynem), 

reiki – metoda oczyszczania, harmonizowania i uzdrawiania polegająca na wymianie energii na poziomie fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym, 

refleksologia – technika specjalnego masażu polegająca na uciskaniu odpowiednich miejsc na ciele, odpowiadających poszczególnym centrom energetycznym, 

niektóre techniki masażu ciała, 

specjalne ćwiczenia gimnastyczne.

Do drugiej grupy zaliczymy wszystkie metody pracy z umysłem, wspomnieniami, przekonaniami, nawykami, uzależnieniami, emocjami i uczuciami człowieka, które prowadzą do rozwiązania wzorców emocjonalnych i mentalnych blokujących energię w czakrach. Mogą to być np.:

techniki wizualizacyjne,  

regresing,  

afirmowanie,  

joga,  

niektóre techniki oddechowe,  

medytacje,

modlitwy, 

metody natychmiastowego rozładowania napięcia (np. krzyk, bicie w poduszki).

Na ten temat napisano wiele książek. Jest też mnóstwo kursów i warsztatów, z których można skorzystać. Poniżej przedstawiam metody, które można polecić pacjentowi w gabinecie terapeutycznym, np. jako „pracę domową”.

W tym miejscu podam jedynie propozycje przykładowych afirmacji i codziennych ćwiczeń umysłowych, które można stosować przy różnych problemach z poszczególnymi czakrami:

Czakra pierwsza

 - Uwalnianie się od lęków, potrzeby ucieczki przed życiem, potrzeby zamartwiania się

 - Afirmowanie bezpieczeństwa, stabilizacji

Czakra druga

 - Uwalnianie się od przekonań na temat bliskości i seksu jako czegoś brudnego, niebezpiecznego, zwierzęcego, niegodnego człowieka

 - Afirmowanie akceptacji swojego ciała i jego odruchów

 - Afirmowanie siebie jako pełnowartościowej kobiety/pełnowartościowego mężczyzny

Czakra trzecia

 - Uwalnianie się od potrzeby ucieczki przez życiem, od lęków przed nieznanym/przyszłością

 - Praca nad poczuciem własnej wartości, afirmowanie własnej siły, wewnętrznej mocy

 - Ćwiczenie asertywności w relacjach z ludźmi

Czakra czwarta

 - Uwalnianie od lęku przed utratą, przed samotnością

 - Uwalnianie się potrzeby zamknięcia, ucieczki od miłości

 - Dawanie sobie prawa do szczęścia „we dwoje”, do radości, do okazywania uczuć

 - Afirmowanie zalet swojego serca: czułości, delikatności, umiejętności okazywania i przyjmowania uczuć

Czakra piąta

 - Uwalnianie się od lęku przed osądem, krytyką

 - Dawanie sobie prawa do otartego wyrażania własnych potrzeb, uczuć i poglądów

 - Ćwiczenie asertywności w relacjach z ludźmi

 - Panowanie nad emocjami i językiem

Czakra szósta

 - Afirmowanie zaufania do własnego umysłu i intuicji

 - Otwarcie się na rzeczy „widzialne i niewidzialne”

 - Nauka panowania nad swoimi myślami, ćwiczenia wizualizacyjne

 - Ćwiczenia podnoszące świadomość „tu i teraz” oraz budzące samoświadomość

Czakra siódma

 - Modlitwy, medytacje

 - Afirmacja wszelkich przejawów życia, radości, szczęścia, pełni

Pamiętam słowa pewnej oazowej pieśni:

„Czy wy wiecie, że jesteście światynią?

Świątynią, w której mieszka Bóg?”

Znajomość systemu energetycznego człowieka ukazuje o wiele głębsze znaczenie słów tej pieśni niż myślałam wtedy, kiedy ją śpiewałam jako nastolatka. Uświadamia, jak ważne jest w życiu wzięcie odpowiedzialności za swoje myśli, słowa i czyny. Tym, co myślę i czuję, stwarzam swoje życie. Trzeba zrozumieć, jak szkodliwa jest w życiu bierność i postawa „jakim mnie Panie Boże stworzyłeś, takim mnie masz”. Tylko pracując nad swoimi najlepszymi cechami i zdolnościami, skupiając się na czystych intencjach i uczuciach, możemy oczyścić swoje życie z rozczarowań i porażek. Do tego potrzeba siły. A ona jest w nas. Każdy ją ma. Trzeba tylko umieć ją odnaleźć. I to jest zadanie dla terapeuty. Pomóż swojemu pacjentowi ją odnaleźć.

Licencja: Creative Commons
-1 Ocena