Caroline Myss w "Anatomii duszy" twierdzi, że "biografia człowieka staje się jego biologią", tzn. że wszystkie wydarzenia, emocje, myśli i decyzje są zapisywane w systemie energetycznym, a po "przetworzeniu danych" również w ciele fizycznym na poziomie komórkowym.

Data dodania: 2012-03-30

Wyświetleń: 2650

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Człowiek z natury stanowi jedność ze swoim Stwórcą. Jego duchowa cząstka wie, że zawsze i wszędzie jest bezpieczna, kochana i ma dostęp do wszelkiej wiedzy. Kiedy człowiek się rodzi w materialnym świecie i główną rolę w odbiorze świata przejmują fizyczne zmysły i rozum, świadomy swoich ograniczeń, zapomina o swoim boskim źródle. Pojawia się lęk, poczucie zagubienia, odrzucenia i mnóstwo negatywnych uczuć i emocji, wzmacnianych przez trudności życia materialnego. Każda emocja przeżywana negatywnie powoduje reakcję odpowiedniej czakry, np. skurcze lub zamykanie się wiru. W ten sposób można doprowadzić do blokady, zniekształcenia czakry lub zmiany kierunku obrotu energii w czakrze. Każda nieprawidłowość w pracy ośrodka energetycznego ma swoje przełożenie na stan fizyczny i psychiczny ludzkiego organizmu. Wpływa na całokształt postaci człowieka i jego życie: na fizjonomię, nawyki, nałogi, podejmowane decyzje, samopoczucie, podejście do życia itp.

Rozpoznawanie nieprawidłowości w pracy czakr

Czakra pierwsza

Kiedy czakra podstawy działa prawidłowo objawia się to w życiu człowieka jako:

- poczucie wewnętrznego, głębokiego związku z Ziemią, wszystkimi jej mieszkańcami i ze wszystkim, co nas otacza,

- bogate siły witalne, zadowolenie z życia, odczuwanie bezpieczeństwa i stabilizacji oraz wewnętrznej mocy,

- stosunek do życia: z ufnością do tego, co przyjdzie i wdzięcznością do tego, co już jest.

Kiedy kielich czakry jest zniekształcony, słabo rozwinięty, zablokowany lub odwrócona jest polaryzacja tego ośrodka możemy to rozszyfrować obserwując:

- nakierowanie myśli i działań wyłącznie na sprawy materialne, poczucie bezpieczeństwa lub/i zmysłowe podniety (seks, jedzenie, picie itp.),

- oczekiwanie natychmiastowego zaspokojenia swoich potrzeb, często wymuszanie siłą,

- zakłócenie równowagi między dawaniem i braniem (skąpstwo lub rozrzutność),

- skłonności do zabezpieczenia siebie na różne sposoby (np. nadmierne gromadzenie różnych przedmiotów codziennego użytku, przesadne oszczędzanie na „czarną godzinę”),

- na poziomie fizycznym – problemy z wydalaniem, tzn. zaparcia lub biegunki, hemoroidy, a także nadwaga lub nadmierna chudość jako efekty potrzeby „zatrzymania” lub „pozbywania się” materii,

- zdenerwowanie, wściekłość, agresja, przemoc jako odpowiedź na zagrożenie „swoich spraw” i brak zaufania do ludzi i wydarzeń,

- charakterystyczne lęki: przed utratą lub przed nieotrzymaniem czegoś, co zapewnia bezpieczeństwo i stabilizację, o przetrwanie, przed odrzuceniem,

- postrzeganie Ziemi jako poddanej całkowicie człowiekowi, nadmierne jej eksploatowanie, brak zainteresowania sprawami ekologii.

Przy szczególnie mocno zablokowanej lub zamkniętej czakrze podstawy na „pierwszy rzut oka” obserwujemy:

- słabą fizjonomię, chudość, niską odporność fizyczną i psychiczną,

- dominujące uczucia: niepewność, martwienie się, cierpienie, tęsknota za życiem lekkim, łatwym i przyjemnym,

- brak siły przebicia, częste „ucieczki” od życia.

Czakra druga

Kiedy jej funkcjonowanie nie jest zakłócone mamy do czynienia z człowiekiem:

- otwartym i naturalnym w kontaktach z innymi,

- płynącym zgodnie z nurtem życia, pogodzonym z rytmem życia,

- traktującym seks jako element miłości, zjednoczenia, a nie tylko jako źródło przyjemności fizycznej,

- twórczym, kreatywnym, z łatwością wcielającym swoje plany w życie.

Czakra druga wywiera największy wpływ na kształtowanie się osobowości człowieka od 7 do 14 r.ż. Wszelkie zakłócenia energii na tym poziomie i blokady są najczęściej wynikiem niewłaściwego traktowania seksu przez rodziców i nieukierunkowania energii seksualnej u dzieci. Brak przytulania, głaskania dzieci, wyśmiewanie lub zohydzanie zachowań seksualnych często wpływa na blokowanie energii w obszarze drugiej czakry. Możemy wtedy obserwować:

- negowanie, odrzucenie seksualności lub seks jako nałóg, jak narkotyk,

- zaburzoną komunikację z płcią przeciwną, niepewność, nieśmiałość,

- nieumiejętność wdrażania w życie planów, marzeń, pomysłów,

- lęki: przed utratą kontroli, przed kontrolą z zewnątrz, przed utratą zdrowia.

O silnym zablokowaniu energii w obszarze czakry drugiej świadczą:

- brak poczucia własnej wartości jako kobieta/mężczyzna,

- oziębłość seksualna, impotencja,

- zamknięcie w sobie, brak okazywania emocji,

- poczucie braku sensu życia.

Czakra trzecia

Wywiera najsilniejszy wpływ na rozwój człowieka w latach 14 – 21. Jeśli dziecko dostanie w tym okresie wystarczająco dużo aprobaty, jest akceptowane przez rodziców i otoczenie, to jest w stanie zbudować sobie wystarczające poczucie własnej wartości, aby poradzić sobie w życiu, bez konieczności ucieczki od niego lub narzucania siłą swoich poglądów. Obserwujemy wtedy u takiej osoby:

- uczucie spokoju, harmonii z sobą i wszystkim, co ją otacza,

- całkowitą akceptację siebie i innych,

- umiejętność przyjmowania wszelkich uczuć i doświadczeń życiowych i właściwe ich integrowanie,

- działanie w zgodzie z uniwersalnymi prawami,

- aktywność i proaktywność, asertywność, poczucie odpowiedzialności.

Przy zaburzonej pracy trzeciej czakry mamy:

- nadmierne kontrolowanie siebie i innych,

- narzucanie władzy, swoich poglądów,

- ciągłe niezadowolenie, zrzędzenie,

- nadmierna aktywność, „życie  w biegu” jako gonitwa za spełnieniem,

- wybuchowość, częstą irytację, niezadowolenie z siebie lub otoczenia.

Silne blokady rozpoznajemy po:

- przygnębieniu, zniechęceniu, bierności,

- dopasowywaniu się do otoczenia, uleganiu cudzym wpływom,

- mdłościach, wymiotach, nieskoordynowanych ruchach - w sytuacjach stresowych,

- ucieczce przed życiem,

- lękach przed wyzwaniami, przed przyszłością, przed odrzuceniem; lękach związanych z wyglądem zewnętrznym (przed łysieniem, nadwagą, zmarszczkami),

- przekonaniach i powiedzonkach typu: „nic nie jestem wart”, „nie potrafię”, „nie umiem”, „nie dam rady”, „dajcie mi spokój”, „muszę”, „powinienem” – język reaktywny.

Czakra czwarta

Od 21 do 28 roku życia czakra serca bardzo intensywnie wpływa na los człowieka. W tym czasie człowiek staje się szczególnie podatny na „porywy serca”, tworzy związki, buduje własne rodziny.

Jeśli czakra serca pracuje bez zarzutu zauważamy:

- otwarcie na ludzi, naturalne ciepło, życzliwość, wzbudzanie zaufania,

- łatwość w okazywaniu uczuć,

- otwarcie na miłość, bez oczekiwań i stawiania warunków – „kochanie nie za coś, ale pomimo czegoś”,

- wkładanie „serca” we wszystkie działania.

Funkcjonowanie zakłócone charakteryzuje:

- nadmierne poświęcanie się dla innych lub uszczęśliwianie innych na siłę i pomijanie swojej osoby,

- oczekiwanie uznania, aprobaty z zewnątrz, rozczarowanie, gdy tego nie dostajemy,

- zamknięcie na miłość, zakłopotanie, gdy ktoś okazuje czułość i delikatność.

Przy zablokowanej czakrze serca charakterystyczne są:

- podatność na zranienia,

- uzależnienie od miłości innych,

- zamknięcie się „w skorupie” jako wynik odrzucenia,

- chłód, obojętność aż do całkowitej znieczulicy,

- lęk przed utratą, samotnością.

Czakra piąta

Człowiek, u którego czakra gardła pracuje prawidłowo:

- otwarcie i odważnie wyraża swoje przekonania, myśli i uczucia, nawet te niepopularne i obnażające jego wady,

- wykazuje doskonałą komunikację – klarowny język i empatyczne słuchanie,

- posiada umiejętność powiedzenia „nie”, jest asertywny,

- potrafi zaprezentować się.

U ludzi, w których energia w tym ośrodku jest zakłócona możemy zauważyć:

- słowotok lub uporczywe milczenie,

- teatralność w gestach lub usuwanie się w kąt,

- jąkanie, nieskładną mowę,

- głos zbyt donośny lub zbyt słaby,

- stawianie sobie nadmiernych wymagań,

- ściśnięte gardło, kluchę w gardle lub trzęsącą się głowę - w sytuacjach stresowych,

- nadmiernie rozbudowane barki,

- ukrywanie swojej twórczości (np. pisanie wierszy lub malowanie obrazków „do szuflady”).

Niedoczynność i blokady objawiają się w postaci:

- zbytniej powściągliwości, bojaźliwości, małomówności lub mówienia o niczym,

- jąkania, problemów z głosem, kluchy w gardle,

- kierowania się opiniami innych,

- lęku przed osądzeniem, przed krytyką.

Czakra szósta

Przy funkcjonowaniu harmonijnym mamy do czynienia z:

- wysoką samoświadomością,

- zdolnościami wizualizacyjnymi,

- dobrą intuicją,

- otwartością na mistycyzm, duchowość, wyższą inspirację,

- możliwością rozwinięcia lub wrodzonymi talentami jasnowidzenia, jasnosłyszenia i jasnoczucia,

- świadomością materializacji własnych myśli,

- zaufaniem do własnego umysłu.

Gdy „trzecie oko” pracuje źle, wówczas mamy:

- „ciężką głowę”, migreny,

- nadmierne racjonalizowanie lub przeciwnie podejmowanie pochopnych decyzji pod wpływem emocji,

- wpływanie na ludzi i rzeczy siłą myśli, aby zaspokoić swoje potrzeby,

- brak zaufania do własnego umysłu lub arogancję intelektualną, podejście z poziomu tylko „szkiełka i oka”, negowanie duchowości,

- nieświadomość rzeczywistości – traktowanie jako jedno: faktów, interpretacji i emocji z nimi związanych,

- problemy ze wzrokiem.

Przy niedoczynności obserwujemy postawy:

- jedyną rzeczywistością jest świat widzialny,

- życie w rytm potrzeb ciała, dóbr materialnych, pod wpływem nieprzemyślanych emocji,

- odrzucenie duchowości,

- możliwe kłopoty z pamięcią,

- „tracenie głowy” w sytuacjach stresowych.

Czakra siódma

Nie ma w niej żadnych blokad, może być lepiej lub gorzej rozwinięta.

Jeśli jest w pełni otwarta człowiek:

- jest świadomy zjednoczenia z Bogiem i całym wszechświatem,

- jest świadomy harmonii świata wewnętrznych przeżyć i myśli z zewnętrznym światem,

- urzeczywistnia atrybuty boskości w świecie, tj. miłość, mądrość, wewnętrzną moc.

A kiedy czakra korony jest znacznie ograniczona, u takiego człowieka obserwujemy:

- zamknięcie na wiedzę duchową,

- lęk przed śmiercią, przed „wiecznym potępieniem”,

- świadomość rozdzielenia od Boga, niepewność, bezcelowość życia.

W części II przedstawię sposoby, jak pracować z systemem energetycznym.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena