Psychobioenergetyka jest dziedziną wiedzy zajmującą się zagadnieniami z zakresu kontroli i stymulacji procesów energetycznych człowieka (w tym mechanizmów samouzdrawiania) oraz wzmacniania i rozwijania potencjału osobowościowego w oparciu o bioenergetykę myśli, emocji, przekonań i  zachowań.

Data dodania: 2011-03-08

Wyświetleń: 1799

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Celem oddziaływań psychobioenergetycznych jest wzmocnienia i rozwoju potencjału jednostki, naturalnych predyspozycji osobowościowych oraz poprawy kondycji psychofizycznej. Łączy ona w sobie techniki bioterapeutyczne, energetyczne oraz pracę nad rozwojem własnego umysłu.

Indywidualne sesje psychobioenergetyczne dedykowane są osobom pragnącym pracować z własnymi zahamowaniami, problemami lub programami nawykowymi, jak również potrzebującym wsparcia w procesie regeneracji organizmu i powrotu do zdrowia (stosowane są zarówno przy przezwyciężaniu dolegliwości fizycznych, jak i natury psychologicznej). Pierwsza sesja poświęcona jest identyfikacji zaburzeń bioenergetycznych (m. in. przy wykorzystaniu technik biometrycznych) i określeniu ich przyczyn, analizie indywidualnej charakterystyki bioenergetycznej (ciał subtelnych oraz ośrodków energetycznych) oraz odczytywaniu struktur osobowościowych i programów nawykowych. W trakcie kolejnych sesji dąży się do eliminacji zidentyfikowanych zaburzeń oraz zaprojektowania i zapoczątkowania zmian pożądanych przez Klienta.

Sesje psychobioenergetyczne mają na celu:

- rozpoznanie własnych struktur i programów nawykowych realizowanych w codziennym życiu oraz poznanie energetyki własnych myśli, przekonań i emocji (co ma również odzwierciedlenie na poziomie psychofizycznym), a następnie ich wpływu na motywację i zachowanie

- identyfikację elementów wzmacniających i osłabiających potencjał energetyczny - likwidację blokad energetycznych na poziomie ciała i psychiki oraz aktywizacji pola energetycznego w celu uruchomienia naturalnych mechanizmów samouzdrawiania

- oczyszczenie energetyczne (niwelujące szkodliwe napięcia psychofizyczne)

- projektowanie mentalne pożądanego stanu zdrowia i energetyczną stymulację na planie ciała fizycznego oraz ciał subtelnych  i ośrodków energetycznych

- przywrócenie harmonii psychofizycznej poprzez pracę z energią myśli, przekonań, emocji i zachowań

- uruchomienie twórczego mechanizmu zmian

- nabycie umiejętności pozyskiwania energii z zewnątrz oraz jej transformacji na potrzeby realizacji zaplanowanych zmian i poprawy kondycji bioenergetycznej.

 W trakcie sesji stosowane są m. in. następujące narzędzia:

- odczyt pasma bioinformacyjnego (fizyczne metody podprogowego odbioru informacji)

- analizę napięć emocjonalnych odzwierciedlonych w ciele w oparciu o metody bioenergetyczne (A. Lowen)

- analizę struktur wewnętrznych psychiki z wypowiedzi i z mowy ciała

- testy projekcyjne (drzewo, collage, mandala - C. G. Jung)

- identyfikację i analizę podłączeń w ciałach subtelnych

- testy identyfikujące własnych potrzeb i wartości (motywacji w działaniu)

- techniki oczyszczania energetycznego oraz równoważenia i pozyskiwania energii

- techniki równoważenia ośrodków energetycznych (K. Sherwood)

- techniki medytacyjne i wizualizacyjne (relaks, afirmacja, myślokształty, techniki oddechowe)

- techniki empatyczne i intuicyjne

- techniki budowy obrony mentalnej wobec sytuacji stresowych

- mentalne technik pracy ze świadomością.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena