System energetyczny człowieka nieustannie wchodzi w interakcje z otoczeniem, przede wszystkim z systemami energetycznymi innych ludzi. Pomiędzy tymi indywidualnymi systemami przepływa energia. Nie zawsze ten przepływ ma pozytywne oddziaływanie. Czy możnemy nauczyć się go kontrolować?

Data dodania: 2010-05-10

Wyświetleń: 3580

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 6

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

6 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wyrażanie uczuć, rozmowa (przyjemna lub agresywna), samo myślenie - wszystkie one wywołują przepływ energii - zarówno w obrębie jednostki, jak i pomiędzy osobami. Sam przepływ jest z reguły nieświadomy, natomiast jego efekty (zarówno pozytywne, jak i negatywne) mogą być odczuwalne bardzo wyraźnie.

Kiedy wyznajemy komuś miłość i nasze wyznanie zostaje odwzajemnione, często odczuwamy fizyczne doznania towarzyszące wypowiadanym słowom, płynącym myślom, uczuciom i energii. Może to być na przykład przyjemne ciepło bijące z bardzo aktywnej wówczas czakry serca. Podobne wrażenie może również wystąpić w czasie obcowania z pięknem natury, czy obserwowania lub uczestniczenia we wzruszającym wydarzeniu - wtedy również znacząco aktywizuje się ośrodek energetyczny serca.

Po przeciwnej stronie skali doznań znajdują się wszystkie nieprzyjemne odczucia związane z negatywnymi zdarzeniami, myślami i emocjami. Kiedy jesteśmy w centrum awantury, niekiedy czujemy uderzenie krwi do głowy, wywołujące odczucie gorąca. To efekt gwałtownego, silnego przepływu energii do tego obszaru ciała (jak również do czakry gardła i trzeciego oka), który poprzedził zmiany w układzie krwionośnym i zmianę odczuwanej temperatury. Podobnie w stanach silnego stresu niejednokrotnie czujemy ucisk lub „latające motyle" w rejonie żołądka. Na poziomie energetycznym zauważalna jest wówczas niekorzystna wibracja energetycznego ośrodka emocji - czakry splotu słonecznego. Innym przykładem negatywnych odczuć wywołanych przez niekorzystny przepływ energii jest uczucie zmęczenia, senności lub rozdrażnienia występujące w trakcie lub bezpośrednio po czasowym przebywaniu w jednym pomieszczeniu z określoną osobą. Często jest to związane z pobieraniem od nas przez kogoś energii. Osoby czerpiące energię od innych niesprawiedliwie według mnie nazywa się niekiedy „energetycznymi wampirami." Wykorzystywanie przez nich energii innych z reguły nie jest zawinione, ani nawet świadome. Jest to ich sposób czerpania energii z zewnątrz, który z jakichś powodów został przez nich przyjęty (na stałe lub tymczasowo). Osoby te potrzebują wsparcia od innych, często lubią się użalać i opowiadać o swoich licznych problemach. Niestety taki pobór energii ma z reguły niekorzystny wpływ dla osoby „dawcy" i powinno się jemu przeciwdziałać.

Poniżej przedstawiam dwie metody służące zabezpieczaniu przed negatywnymi wpływami oraz „wypływami" energetycznymi.

Mudra to odpowiedni układ palców i dłoni lub też gest, wywołujący określone oddziaływanie energetyczne. Mudry były powszechnie znane i stosowane już w starożytnych Chinach i nadal wykorzystywane są w tradycyjnej medycynie chińskiej.

W celu zabezpieczenia własnego systemu energetycznego, zetknij ze sobą opuszki palca wskazującego i kciuka lewej dłoni. To samo zrób z dłonią prawą. Następnie przełóż palce w ten sposób, aby utworzyły one jakby dwa zespolone ze sobą ogniwa łańcucha, tzn. „kółko" utworzone przez zetknięcie palców w jednej dłoni jest „w kółku" otworzonym przez zetknięte palce drugiej dłoni.

Ten gest powoduje zamknięcie naszego systemu energetycznego na oddziaływania z zewnątrz. Efekt ten jest z reguły od razu odczuwany przez osoby wykonujące tę mudrę. Odczuwają one wtedy bezpieczeństwo, osłonę, zamknięcie, odizolowanie, uspokojenie, spowolnienie, itp. Ta metoda jest skutecznym zabezpieczeniem przeciwko negatywnym wpływom energetycznym z naszego otoczenia w momentach silniejszego stresu, w czasie nieprzyjemnych rozmów i konfrontacji z innymi. Ilość czasu, przez który po wykonaniu tego gestu nasz system energetyczny pozostanie zabezpieczony jest kwestią indywidualną. Wykonywanie mudry można powtarzać dowolnie często.

Inną metodą wpływania na funkcjonowanie systemu energetycznego, stosowaną również bardzo często jako technika terapeutyczna w bioenergoterapii, jest wizualizacja, czyli mentalne wyobrażanie sobie określonych rzeczy czy zdarzeń w celu wywołania pożądanych zmian na poziomie energetycznym, zgodnie z pryncypialną zasadą w pracy z energią „energia podąża za myślą". Wizualizacje działają tym lepiej, im wyraźniejsze, dokładne i rzeczywiste są nasze wyobrażenia. Wizualizować można nie tylko za pomocą obrazów, ale również wykorzystując inne zmysły (zapach, słuch, dotyk, smak). Istotnym komponentem skutecznej wizualizacji jest również element emocjonalny.

W celu zabezpieczania własnego systemu energetycznego wykorzystywać można wizualizację „tarcza ochronna." Wystarczy stworzyć wewnętrzny obraz otaczającego nasze ciało fizyczne pola energetycznego (aury). Każdy powinien stworzyć własną, indywidualną wizję (wyglądu, koloru) swojej aury. Z reguły pole to wykracza na odległość ok. 1 m poza ciało fizyczne. Teraz wyobraź sobie, że ochronna warstwa twojej aury jest twarda i nieprzenikalna jak diament. Nie przepuszcza żadnych potencjalnie szkodliwych negatywnych energii, myśli czy wyobrażeń. Nie pozwala też na niekontrolowany odpływ energii. Pomyśl, że twoja aura jest gładka jak lustro, uniemożliwiając przyleganie energetycznych zanieczyszczeń z zewnątrz, które ześlizgują się po jej powierzchni. Aura tworzy osłonę, która przepuszcza do wewnątrz jedynie pozytywną energię, o odpowiednich właściwościach, która może np. aktywować siłę życiową, zapewniać wsparcie i ochronę, stymulować twórczość, itp. Tarcza stanowi element komunikacji na poziomie nieświadomym i sygnalizować może np. brak gotowości do interakcji energetycznych. Będzie ona funkcjonować tak długo, jak zaplanujesz w trakcie procesu jej tworzenia.

Gorąco zachęcam do aktywnego korzystania z powyższego i innych ćwiczeń wizualizacyjnych. Mają one wysoką skuteczność i bardzo szerokie zastosowanie - jedyną barierą są ograniczenia naszej wyobraźni.

Licencja: Creative Commons
6 Ocena