Jakie okresy wypowiedzenia mogą mnie obowiązywać oraz kiedy mogę odstąpić od okresu wypowiedzenia. Od czego zależy długośc czasu wypowiedzenia i czy w trakcie tego okresu mogę skorzystać z urlopu wypoczynkowego na szukanie nowej pracy...

Data dodania: 2011-03-05

Wyświetleń: 1714

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Decydując się na zmianę miejsca zatrudnienia, warto sprawdzić jak długi powinien być okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę jak wiadomo nastąpić może za wypowiedzeniem, prawo do tego ma zarówno sam pracownik jak też pracodawca, na przykład na wniosek przełożonego.

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia nastąpić może w kilku uzasadnionych, opisanych w kodeksie pracy przypadkach. Najczęściej dotyczą one nie wywiązywania się z warunków umowy przez pracownika lub pracodawcę. W przypadku pracowników może być to na przykład złamanie zasad wewnętrznych regulaminów dotyczących chociażby bezpieczeństwa, jak też działania w różny sposób na szkodę zakładu pracy.

Czas trwania okresu wypowiedzenia uzależniony jest od tego na jak długi okres zawarta została umowa o pracę. Najkrócej zgodnie z przepisami prawa pracy okres wypowiedzenia, jeśli przysługuje trwać może trzy dni, najdłużej trzy miesiące w przypadku gdy staż pracy przekracza 6 lat. W przypadku dłuższych okresów wypowiedzenia, trwających co najmniej dwa tygodnie, każdy pracownik ma prawo do uzyskania dnia lub kilku dni wolnych, które przeznaczyć może na poszukiwanie nowej pracy.

Wystarczy jedynie zwrócić się co pracodawcy ze stosownym wnioskiem, tego rodzaju urlop nie jest w żadnym razie przyznawany automatycznie każdemu. Jest to podobnie jak urlop wypoczynkowy, urlop płatny. Za czas, który pracownik przeznaczyć musi na poszukiwanie nowej pracy, w sytuacji gdy tego rodzaju urlop mu przysługuje jak najbardziej zobowiązany jest zapłacić pracodawca.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena